سفارش تبلیغ
صبا ویژن

ندای ماهین

سازمان ملل اسلامی ایجاد شده است تا سازمان ملل قدیم را محاکمه کند

در سازمان پژوهش با نشست بزم اندیشه صورت می گیرد.

به گزارش روابط عمومی سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی، بیست و نهمین نشست بزم اندیشه با عنوان " کالبدشکافی سند آموزشی 2030 " و سخنرانی دکتر عادل پیغامی روز یکشنبه 13 مرداد ماه از ساعت 10:30 در سالن همایش های سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی برگزار می شود. دکتر سوزنچی به عنوان کارشناس علمی این برنامه حضور خواهد داشت.

مجموعه نشست های بزم اندیشه نمونه ای از کرسی های اندیشه ورزی است که توسط سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی طراحی و اجرا می شود.

به حاضرین این برنامه گواهی حضور و گواهینامه آموزش ضمن خدمت ارائه می گردد