سفارش تبلیغ
صبا ویژن

ندای ماهین

سازمان ملل اسلامی ایجاد شده است تا سازمان ملل قدیم را محاکمه کند

اقازاده ای افاضه فرمودند: اگر دنیای مردم را درست نکنیم، به دین لطمه زده ایم! عجب! یعنی خدا تا این حد فراموش می شود؟ بگفته سکولارها به بازنشستگی ابدی می رود؟ مگر دنیای مردم دست مسئولین است؟ اطبا اسلامی از قدیم می گفتند: درمان از ماست شفا از خداست! مسئولین هم کار خود را می کنند و: این خداست که همه چیز را هدایت می کند. اگر خدا باران نفرستد، چهل سال بدون باران مسئولین چکاری توانستند بکنند؟ فقط خشکسالی را سیاسی کرده، گردن یکدیدگر انداختند.

حالا که باران آمده و سیل شده، همه می گویند دریاچه ارومیه را ما احیا کردیم! سدها ها را پر نمودیم. گرانی و تورم هم مولود عملکرد: خود مردم است به مسئولین مربوط نمی شود. زیرا مردم اگر قناعت پیشه کنند، کالاها بیش از سه برابر مصرف آنها تولید می شود، ولی آنها حرص می زنند و همه را می خرند! انبار می کنند یا مصرف نکرده دور می ریزند(اصراف می کنند). در همه کالاها، مصرف مردم ایران سه برابر متوسط دنیا است. اگر مردم رفاه طلب و دنبال دنیا نباشد، به مسئولین خود هم می اموزند که: ساده زندگی کنند. ولی وقتی مردم رفاه طلب هستند، اگر مسئولی ساده زندگی کند، او را مسخره می کنند! و می گویند او که نمی تواند: خرجی خودش را در بیاورد، چطور می تواند برای بقیه کار کند؟ همین مردم شما آقازاده ها را تشویق کردند: تا مرقدی بسازید که در دنیا بی نظیر باشد، در حالیکه اگر همین امروز حضرت امام، سر از قبر بردارد به شما متولیان چه خواهد گفت؟ مردم اگر نمی فهمند خدا هست. اگر امام رضا ع زنده شود، و به میان ما بیاید، ایا از بارگاه خودش راضی خواهد بود؟ برای همین است که سعی می کنید خدا را بازنشسته کنید! تا افاضات خود را جای آن بگذارید. اینهمه انتقادات شما، فقط برای لفت و لیس بیشتر است. چه کسی بعد از دیدن حسینیه جماران، که دیوار کاه گلی داشت، مرقد امام خمینی را تایید خواهد کرد؟ همه مردم وقتی می ایند زیارت، این جمله را تکرار می کنند: امام! آیا قرار ما این بود؟ بسیاری از انها سرشکسته می شوند و می گویند: چه می خواستیم چه شد! شما هم اینها را می شنوید ولی، به دیگران پاس می دهید، و می گویید منظورشان ما نیستیم! امام علی فرمود: الناس علی دین ملوکهم. اگر شما خود را ملوک مردم می دانید، که این حرفها را باید جلوی اینه به خود بگویید، ولی اگر دیگران را متهم می کنید، آنها دو دسته هستند: یا ساده زندگی می کنند، و همه زندگی شان را صرف خدمت مردم کرده اند. که تلاش خود را انجام داده، و هیچ مسئولیتی ندارند، و حرف های شما بر انها جفا است. اما دسته دوم که اتفاقا هوادار شما هم هستند! هیچ فکر و ذکری ندارند جز اینکه: چگونه اختلاس کنند که دستگیر نشوند! زیرا مرقد سازی شما، این پیام را دارد که میتوان زیر نام بزرگی، حطاهای بزرگ انجام داد! بازخواست هم نشد. فرق این دو گروه در این است که: اگر از مسئولیت کنار بروند، چیزی را از دست نداده و ناراحت نمی شوند، و در جای دیگری خود را مشغول می کنند. ولی گروه دوم کسانی هستند که تشنه قدرت هستند، برای تصاحب صندلی همه کار می کنند! وقتی از مسئولیت برکنار شدند، به سیم اخر می زنند و: همه چیز را زیر سوال می برند. در قضیه مهدوی کنی و هاشمی رفسنجانی این را به خوبی می بینیم. مهدوی کنی وزیر کشور و نخست وزیر بود، وقتی به او گفتند برو کنار،(سمعا و طاعتا) رفت و جای خود را به موسوی داد. اما هاشمی در همه یاد داشتهای خود،امام خمینی و امام خامنه ای را زیر سوال برده! یا می گوید به حرفهای من گوش نمی دادند! و یا همه کارهای خوب را می گفت: من به امام گفتم! که در قضیه جام زهر و نامه بدون سلام و امثال آن مشهود است.

Is the world of people in your hands?

They said: If we do not make people"s world right, we will hurt religion! Wow! Does God forget so much? Seculars Go to Eternal Retirement? Is the world of the authorities responsible for the people? Ancient Islamists used to say: Healing from yogurt is healing from God! The authorities do their job and: It is God who directs everything. If God does not send rain, forty years could they do without rain? They just politicized the drought and threw it at one another. Now that it"s raining and flooding, everyone is saying we"ve revived Lake Urmia! We filled the dams. Gravity and inflation are also the product of performance: the people themselves are not responsible for the authorities. Because if people are satisfied, the goods are produced more than three times their consumption, but they are greedy and buy them all! Warehouses are discarded or not used. In all commodities, consumption of Iranian people is three times the average of the world. If people do not seek the welfare of the world, they will also teach their officials: to live a simple life. But when people are welfare-seekers, they make fun of him if he lives a simple life! And they say he can"t: Make a living, how can he work for the rest? These same people have encouraged you Aghazadeh: to build a monument that is unique in the world, but what if the Imam (s) would be buried today? People if they don"t understand God. If Imam Reza is alive and comes to us, will he be satisfied with his own position? That is why you are trying to retire God! To place your objections. All this criticism is only for Lift and Lick. Who will approve of Imam Khomeini"s shrine after seeing Hosseinieh Jamaran, which had a straw mud wall? All people repeat the phrase when it comes to pilgrimage: Imam! Was this our date? Many of them become angry and say, "What did we want?" You hear it too, but you pass it on to others, and you say we don"t mean it! Imam Ali said: Elnas Ali Dean Malukam. If you consider yourself an oppressor of the people, you have to say this to yourself, but if you accuse others, they are two-fold: they live simple lives, and they spend all their lives serving the people. Who have made their effort, and have no responsibility, and your words are persecuted. But the second group who are also sympathetic to you! They have no idea but how to embezzle so they don"t get arrested! Because your shrine has the message that you can do great things under the big name! There was no interrogation either. The difference between these two groups is that: if they step out of their responsibility, they lose nothing and do not get upset, and they occupy themselves elsewhere. But the second group is those who are power hungry, all working for the seat! When they are relieved of responsibility, they end up with the wire: They question everything. We see this very well in the case of Mahdavi Kani and Hashemi Rafsanjani. Mahdavi Kenny was the Minister of the Interior and the Prime Minister, when he was told to leave,  replacing Mousavi. But in all his memoirs, Hashemi has questioned Imam Khomeini and Imam Khamenei! Or says they wouldn"t listen to me! Or he said all the good things: I told the Imam! This is evident in the poison cup case and the letter without greetings and the like.

هل عالم الناس بین یدیک؟

قالوا: إذا لم نجعل العالم صحیحًا ، فسوف نؤذی الدین! نجاح باهر! هل ینسى الله الکثیر؟ العلمانیون یذهبون إلى التقاعد الأبدی؟ هل عالم الأشخاص المسؤولین عن السلطات؟ اعتاد الإسلامیون القدامى أن یقولوا: الشفاء من اللبن هو شفاء من الله! تقوم السلطات بعملها و: الله هو الذی یوجه کل شیء. إذا کان الله لا یرسل المطر ، فبإمکان أربعین سنة الاستغناء عن المطر؟ لقد قاموا فقط بتسییس الجفاف وألقوا به على بعضهم البعض. الآن بعد أن هطل المطر والفیضانات ، والجمیع یقول أننا أحیا بحیرالارومیه لقد ملأنا السدود. الجاذبیة والتضخم هما أیضا نتاج للأداء: الناس أنفسهم لیسوا مسؤولین عن السلطات. لأنه إذا کان الناس راضین ، یتم إنتاج البضائع أکثر من ثلاثة أضعاف استهلاکهم ، لکنهم جشعون ویشترونها جمیعًا! یتم التخلص من المستودعات أو عدم استخدامها. فی جمیع السلع ، یبلغ استهلاک الشعب الإیرانی ثلاثة أضعاف متوسط ??الاستهلاک فی العالم. إذا لم یبحث الناس عن رفاهیة العالم ، فسیقومون بتعلیم مسؤولیهم أیضًا: أن یعیشوا حیاة بسیطة. لکن عندما یکون الناس باحثین عن الرفاهیة ، یسخرون منه إذا کان یعیش حیاة بسیطة! ویقولون إنه لا یستطیع: کسب العیش ، کیف یمکنه العمل من أجل البقیة؟ لقد شجعک هؤلاء الأشخاص أنفسهم أغازاده: لبناء نصب تذکاری فرید من نوعه فی العالم ، ولکن ماذا لو کان الإمام (الإمام) سینهض من القبر الیوم؟ الناس إذا لم یفهموا الله. إذا کان الإمام رضا حیًا وجاء إلینا ، فهل سیکون راضیًا عن وضعه الخاص؟ هذا هو السبب فی أنک تحاول التقاعد الله! لوضع اعتراضاتک. کل هذه الانتقادات هی فقط لـ  Lift and Lick. من سیوافق على مرقد الإمام الخمینی بعد رؤیة الحسینیة جمران ، التی کان لها جدار من القش؟ یکرر کل الناس العبارة عندما یتعلق الأمر بالحج: إمام! هل کان هذا تاریخنا؟ الکثیر منهم غاضبون ویقولون "ماذا نرید؟" تسمعها أیضًا ، لکنک تنقلها إلى الآخرین ، وأنت تقول إننا لا نعنی ذلک! قال الإمام علی: الناس علی عمید ملقم. إذا کنت تعتبر نفسک مضطهدًا للناس ، فیجب علیک أن تقول هذه الأشیاء لنفسک ، ولکن إذا کنت تتهم الآخرین ، فهی ذات شقین: إنهم یعیشون حیاة بسیطة ، ویقضون کل حیاتهم فی خدمة الناس. الذین بذلوا جهدهم ، ولیس لدیهم مسؤولیة ، وکلماتک مضطهدة. لکن المجموعة الثانیة الذین یتعاطفون معک أیضًا! لیس لدیهم فکرة سوى کیفیة الاختلاس حتى لا یتم القبض علیهم! لأن ضریحک لدیه رسالة مفادها أنه یمکنک القیام بأشیاء عظیمة تحت الاسم الکبیر! لم یکن هناک استجواب أیضا. الفرق بین هاتین المجموعتین هو أنه: إذا خرجوا عن مسؤولیتهم ، فلن یفقدوا شیئًا ولا ینزعجون ، ویشغلون أنفسهم فی مکان آخر. لکن المجموعة الثانیة هم أولئک الذین یعانون من الجوع فی السلطة ، وکلهم یعملون فی المقعد! عندما یتم إعفائهم من المسؤولیة ، ینتهی بهم الأمر بالأسلاک: إنهم یتساءلون عن کل شیء. نرى هذا جیدًا فی حالة مهدوی کانی وهاشمی رفسنجانی. کان مهدوی کینی وزیراً للداخلیة ورئیس الوزراء ، عندما طُلب منه التنحی واستبدال موسوی. لکن فی جمیع مذکراته ، استجوب الهاشمی الإمام الخمینی والإمام خامنئی! أو یقول أنهم لن یستمعوا لی! أم قال کل الأشیاء الجیدة: قلت للإمام! هذا واضح فی حالة کأس السم والرسالة دون تحیات وما شابه.

?nsanlar?n dünyas? s?nin ?lind?dir?

Dedil?r: ?g?r insanlar?n dünyas?n? düz?ld? bilmiriks?, din? z?r?r ver?c?yik! Vay! Allah bu q?d?r ?eyi unudur? Dünyal?lar ?b?di t?qaüd? gedirl?r? ?nsanlar?n dünyas? hakimiyy?t? cavabdehdir? Q?dim islamç?lar deyirdil?r: qat?qdan sa?almaq Allahdan ??fad?r! S?lahiyy?tlil?r öz i?l?rini görürl?r: H?r ?eyi r?hb?r ed?n Allahd?r. Allah ya??? gönd?rm?s?, q?rx il ya???s?z ed? bil?rdil?r? Sad?c? quraql??? siyasil??dirdil?r v? bir-birl?rin? atd?lar. ?ndi ya??? ya??r v? sel gedir, ham? Urmiya gölünü canland?rd?q deyirl?r! B?ndl?ri doldurduq. A??rl?q v? inflyasiya da n?tic?nin m?hsuludur: xalq?n özü hakimiyy?t üçün m?suliyy?t da??m?r. Çünki insanlar raz? qal?rlarsa, mallar istehlak?n?n üç qat?ndan çoxdur, amma acgözlük edir v? ham?s?n? sat?n al?rlar! Anbarlar at?l?r v? ya istifad? edilmir. Bütün mallarda ?ran xalq?n?n istehlak? dünyada orta hesabla üç d?f? çoxdur. ?nsanlar dünyan?n rifah?n? ist?mirl?rs?, m?murlar?na da öyr?d?c?kl?r: sad? bir h?yat sürm?k. Ancaq insanlar rifah axtaranlar olduqda, sad? bir h?yat ya?ay?rsa, onu la?a qoyarlar! V? deyirl?r ki, bacarm?r: pul qazan, qalan? nec? i?l?d? bil?r? Eyni insanlar A?azad?ni s?n? t??viq etdil?r: dünyada misilsiz bir abid? tikm?y? t??viq et, b?s ?mam (?) bu gün q?bird?n qalxsa n? olacaq? Allah? ba?a dü?m?s?l?r insanlar. ?mam Rza sa?d?r v? yan?m?za g?ls?, öz mövqeyind?n raz? qalacaqm?? Buna gör? Allah? t?qaüd? ç?xarma?a çal???rsan! Etirazlar?n?z? bildirm?k üçün. Bütün bu t?nqid yaln?z qald?rmaq v? yalamaq üçündür. Bir saman palç?q divar? olan Hosseinieh Jamaran? gördükd?n sonra ?mam Xomeyninin ziyar?tgah?n? kim t?sdiql?y?c?k? H?cc ziyar?tin? g?ldikd? bütün insanlar bu sözl?ri t?krarlay?r: ?mam! Bu tariximizdi? Onlar?n bir çoxu ?s?bil???r?k "n? ist?dik?" Bunu da e?idirs?n, amma ba?qalar?na ötürürs?n v? deyirs?n ki, biz bunu n?z?rd? tutmuruq! ?mam ?li dedi: Elnas Ali Dean Malukam. Özünüzü xalq?n zal?m? hesab edirsinizs?, bu sözl?ri özünüz? dem?lisiniz, amma ba?qalar?n? günahland?r?rs?n?zsa, ikiqatd?r: sad? h?yat sürürl?r v? bütün h?yatlar?n? xalqa xidm?t edirl?r. Z?hm?tl?rini ?sirg?m?mi?, m?suliyy?t da??mayan v? sözl?riniz t?qib olunur. Ancaq siz? d? r??b?t b?sl?y?n ikinci qrup! Onlar?n heç bir fikri yoxdur, amma h?bs olunmamaq üçün nec? m?nims?m?k olar! Çünki türb?nizd? böyük ad alt?nda böyük i?l?r gör? bil?c?yiniz mesaj? var! Dindirm? d? olmay?b. Bu iki qrup aras?ndak? f?rq ondad?r: m?suliyy?td?n ç?xsalar, heç n? itirmirl?r v??s?bl??mirl?r v? ba?qa yerl?rd? özl?rini i??al edirl?r. Ancaq ikinci qrup güc ac olanlard?r, ham?s? oturacaq üçün çal???r! M?suliyy?td?n azad olduqda, tell? bitirl?r: H?r ?eyi soru?urlar. Bunu Mahdavi Kani v? Ha?imi R?fs?ncaninin timsal?nda çox yax?? görürük. Musdavi k?nara qoyub ?v?z etm?yi söyl?dikd?, Mahdavi Kenny daxili i?l?r naziri v? ba? nazir idi. Ancaq bütün xatir?l?rind? Ha?imi ?mam Xomeyni v? ?mam Xamenei"yi ?übh? alt?na ald?! V? ya m?n? qulaq asmayacaqlar?n? söyl?yirl?r! V? ya bütün yax?? ?eyl?ri dedi: ?mam? dedim! Bu, z?h?r kuboku çantas?nda v? t?briksiz v? b?nz?rsiz m?ktubda ayd?n olur.