سفارش تبلیغ
صبا ویژن

ندای ماهین

صدای غرو و افتخار ملی ایران که در همه لگذمال می شود

اقتل الموذی قبل ان یوذی! یعنی اذیت کننده را، قبل از اینکه کاری بکند، از بین ببرید! نباید منتظر بود تا مار نیش بزند، بعد سر او را به سنگ بکوبیم! اگر ترامپ و دارو دسته نیویورکی اش شلوغ کاری می کنند، به اعتبار صهیونیزم بین الملل، به سرکردگی نتیانیاهو است. لذا باید هر دو را اعدام انقلابی کرد. البته روش اعدام را همه می دانند، ولی باز اگر از مسئولین کسی نمی داند، تذکرا عرض می شود: ابتدا مستندات لازم جرم های ارتکابی، از سوی شاکی یا مدعی العموم، به دادگاه ارائه و کیفرخواست قرائت می شود. برای مجرم دستور جلب صادر می شود. چنانچه در وقت قانونی مراجعه نکرد، رای غیابی صادر و به اطلاع نامبرده رسانده می شود. چنانچه حاضر نشد و استنکاف کرد. مامورین قانون تحت عنوان جوخه اعدام، به سراغش می روند و او را هرجا هست پیدا کرده، اعدام می کنند. حال چرا در این سالها این مسیر طی نشده، دو دلیل می تواند داشته باشد: یا ترامپ و نتانیاهو مجرم نیستند و ما لاف بیخود می زنیم! یا مجرم است و آزاد می گردد. آزاد گشتن او هم دو دلیل دارد: یا مامورین قانون می ترسند، و به وظایف خود عمل نمی کنند. یا از او رشوه گرفته و بی خیالش شده اند. اظهار نظر اخیر فرمانده سپاه نشان می دهد که: ترامپ و دار و دسته نیویورکی اش،حداقل در ترور شهید قاسم سلیمانی و یارانش نقش داشته اند. و هرکس این نقش را داشته، باید مجازات شود. ولی چرا نمی شود، هم قوه قضائیه ایران مقصر است، و هم وزارت دفاع. زیرا قوه قضائیه اصلا ورود نکرده! زیرا هنوز پایبند کاپیتولاسیون است، معتقد است که کشورهای خودشان، باید آنها را مجازات کند. و این اشتباه است. زیرا از نظر دولت و یا قوه قضائیه آمریکا، وی جرمی مرتکب نشده، فرمانده کل قوا بوده دستور داده شلیک کنند. پس اینکه منتظر باشیم: سازمان ملل یا شورای امنیت و یا هر ننه قمر دیگری، او را محاکمه کند، انتظار بیهوده ای است. ما هم باید سکوت احتیار کرده، صحبت از جنایت نکنیم! زیرا از نظر سازمان ملل آنها مجاز هستند: هرکس را تروریست شناختند، درجا نابود کنند. در این 80سال عمر سازمان ملل، دیده نشده که برعلیه اسرائیل یا آمریکا، اعضای شورای امنیت حکمی صادر و اجرا شده باشد. البته توصیه ها و قطعنامه هایی بوده، ولی به اصرا تروئیکا و امثال آن بوده، و جنبه اجرایی نداشته. پس لازم است: برای تمام جنایت های امریکا پرونده، در قوه قضائیه تشکیل و حکم صادر و اجرا شود. اجرای آن هم ساده است. ژنرال قاسم سلیمانی در زمان حیات خود، نامه ای روی میز وزیر دفاع می گذارد، که از 7لایه امنیتی انجا رد شده. متن این بود که: اگر بخواهیم از این هم نزدیکتر می شویم. پس میتواند بجای نامه، یک مامور یا یک اسلحه نزدیک آنها برد. لذا به نظر می رسد که نظریه دوم صحیح باشد: یعنی اولیا دم و کسانی که شهید شدند، در طول این 80سال خودشان نخواستند! که شکایتی کنند. یا از امریکا به آنها پیامی رسیده که: هیچ پرونده ای مفتوح نشود. یا اینکه آنها شکایت کرده اند، ولی قوه قضائیه آنها را منصرف کرده است.  گفته طبق قانون کاپیتولاسیون، دادگاههای ایران صلاحیت رسیدگی به جرم آمریکاییها را ندارد. باید آمریکاییها بیدار شوند و به خود بیایند.  قضات محترم چون درس خوانده آمریکا و اروپا هستند، صلاحیت رسیدگی به این شکایات را، از خود سلب کرده و گفته اند: حتی از طریق دیوان لاهه یا دادگاههای بین المللی هم، اقدامی ندارد رسیدگی نمی کند، خودتان را علاف نکنید. اگر اینطور نیست باید هرچه زودتر، یک نفر ترامپ را از برق بکشد. چون بدجوری روی موتور تند حرکت می کند. ممکن است گریپاژ کند! و ماه اکتبر منفجر شده، سورپرایزا، باعث نابودی 6میلیارد انسان شود.

Someone unplug Trump!

 Get rid of the annoyance before it does anything! We should not wait for the snake to bite, and then hit his head with a stone! If Trump and his New York gang are busy, it"s under Netanyahu, led by Zionism International. Therefore, both must be executed by revolution. Of course, everyone knows the method of execution, but again, if one of the officials does not know, a warning is issued: First, the necessary documents of the crimes committed are presented to the court by the plaintiff or the public prosecutor and the indictment is read. An arrest warrant is issued for the offender. If he does not appear in due time, a vote in absentia will be issued and he will be notified. while did not show up and objected. Law enforcement officers, known as the execution squad, go to him and find him wherever he is and execute him. Now, why this path has not been followed in recent years, there can be two reasons: either Trump or Netanyahu are not guilty and we are bragging! Or he is guilty and released. His release has two reasons: either law enforcement officers are afraid, or they are not doing their job. Or they have taken bribes from him and become careless. The recent comment of the IRGC commander shows that: Trump and his New York gang were at least involved in the assassination of Martyr Qassem Soleimani and his allies. And whoever has this role must be punished. But why not, both the Iranian judiciary and the Ministry of Defense are to blame. Because the judiciary has not entered at all! Because he is still committed to capitulation, he believes that their own countries should punish them. And this is wrong. Because, according to the US government or the judiciary, he did not commit any crime, he was the commander-in-chief of the forces and ordered them to shoot. So it is futile to wait for the United Nations or the Security Council or any other grandmother to try him. We should also be silent, not talk about crime! Because according to the United Nations, they are allowed to destroy anyone they consider a terrorist. In these 80 years of the life of the United Nations, it has not been seen that a resolution has been issued and implemented against Israel or the United States, members of the Security Council. Of course, there were recommendations and resolutions, but it was mainly Troika and the like, and it did not have an executive aspect. Therefore, it is necessary: ??for all American crimes, a case is filed in the judiciary and a verdict be issued and executed. It is also easy to implement. During his lifetime, General Qassem Soleimani placed a letter on the desk of the Minister of Defense, which passed through seven layers of security. The text was: If we want to get even closer. So he can take an officer or a gun to them instead of a letter. Therefore, the second theory seems to be correct: that is, the parents and those who were martyred did not want to during these 80 years! To complain. Or they received a message from the United States that: no case should be opened. Or they have complained, but the judiciary has dismissed them. According to the Capitulation Act, Iranian courts do not have jurisdiction over American crimes. Americans must wake up and come to their senses. Honorable judges, being educated in the United States and Europe, have stripped themselves of the power to hear these complaints, saying: "Even through the Hague Tribunal or the international courts, there is no action. It does not act, do not weed you." If not, someone should unplug Trump as soon as possible. Because it moves badly on a fast engine. May catch flu! And in October, a surprise explosion killed 6 billion people.

شخص ما افصل ترامب !

 تخلص من الانزعاج قبل أن تفعل أی شیء! لا یجب أن ننتظر حتى یعض الأفعى ، ثم نضرب رأسه بحجر! إذا کان ترامب وعصابته فی نیویورک مشغولین ، فإنهم تحت قیادة نتنیاهو بقیادة الصهیونیة الدولیة. لذلک ، کلاهما یجب تنفیذهما بالثورة. طبعا الکل یعرف طریقة التنفیذ ، ولکن مرة أخرى ، إذا کان أحد المسؤولین لا یعلم ، یتم إصدار تحذیر: أولاً ، یتم تقدیم المستندات اللازمة للجرائم المرتکبة إلى المحکمة من قبل المدعی أو المدعی العام وتقرأ لائحة الاتهام. إصدار مذکرة توقیف بحق الجانی. إذا لم یحضر فی الوقت المناسب ، فسیتم إصدار تصویت غیابی وإبلاغه. إذا لم یحضر واعترض. یذهب ضباط إنفاذ القانون ، المعروفون باسم فرقة الإعدام ، إلیه ویجدونه أینما کان ویقومون بإعدامه. الآن ، لماذا لم یتم اتباع هذا المسار فی السنوات الأخیرة ، یمکن أن یکون هناک سببان: إما ترامب ونتنیاهو غیر مذنبین ونحن نتفاخر! أو أنه مذنب وأفرج عنه. الإفراج عنه لسببین: إما أن ضباط إنفاذ القانون خائفون ، وهم لا یقومون بعملهم. أو أخذوا منه الرشوة وأصبحوا مهملین. یُظهر التعلیق الأخیر لقائد الحرس الثوری الإیرانی أن: ترامب وعصابته فی نیویورک متورطون على الأقل فی اغتیال الشهید قاسم سلیمانی وحلفائه. ومن یقوم بهذا الدور یجب أن یعاقب. لکن لم لا ، کل من القضاء الإیرانی ووزارة الدفاع هی المسؤولة. لأن القضاء لم یدخل إطلاقا! ولأنه لا یزال ملتزمًا بالاستسلام ، فإنه یعتقد أن بلدانهم یجب أن تعاقبهم. وهذا خطأ. لأنه ، بحسب الحکومة الأمریکیة أو القضاء الأمریکی ، لم یرتکب أی جریمة ، وکان القائد العام للقوات وأمرهم بإطلاق النار. لذلک من العبث انتظار الأمم المتحدة أو مجلس الأمن أو أی جدة أخرى لمحاکمته. کما یجب أن نصمت ولا نتحدث عن الجریمة! لأنه وفقًا للأمم المتحدة ، یُسمح لهم بتدمیر أی شخص یعتبرونه إرهابیاً. فی هذه السنوات الثمانین من عمر الأمم المتحدة ، لم یُرَ أنه تم إصدار وتنفیذ قرار ضد إسرائیل أو الولایات المتحدة ، أعضاء مجلس الأمن. طبعا کانت هناک توصیات وقرارات ، لکنها کانت بالأساس الترویکا وما شابهها ، ولم یکن لها جانب تنفیذی. لذلک من الضروری: بالنسبة لجمیع الجرائم الأمریکیة ، رفع دعوى أمام القضاء وإصدار حکم وتنفیذ. کما أنه سهل التنفیذ. خلال حیاته ، وضع اللواء قاسم سلیمانی رسالة على مکتب وزیر الدفاع ، مرت عبر سبع طبقات أمنیة. کان النص: إذا أردنا الاقتراب أکثر. حتى یتمکن من أخذ ضابط أو مسدس إلیهم بدلاً من الرسالة. لذلک فإن النظریة الثانیة تبدو صحیحة: أی أن الأهل وأولئک الذین استشهدوا لم یرغبوا فی ذلک خلال هذه الثمانین سنة! یشتکی. أو تلقوا رسالة من الولایات المتحدة مفادها: لا ینبغی فتح أی قضیة. أو اشتکوا لکن القضاء صرفهم. وفقًا لقانون الاستسلام ، لیس للمحاکم الإیرانیة اختصاص على الجرائم الأمریکیة. یجب على الأمریکیین أن یستیقظوا ویعودوا إلى رشدهم. القضاة الشرفاء ، الذین تلقوا تعلیمهم فی الولایات المتحدة وأوروبا ، جردوا أنفسهم من سلطة الاستماع إلى هذه الشکاوى ، قائلین: "حتى من خلال محکمة لاهای أو المحاکم الدولیة ، لا یوجد عمل. إنه لا یتصرف ، لا تتخلص من نفسک". إذا لم یکن الأمر کذلک ، یجب على شخص ما فصل ترامب فی أقرب وقت ممکن. لأنه یتحرک بشکل سیء على محرک سریع. قد یصاب بالأنفلونزا! وفی أکتوبر ، أدى انفجار مفاجئ إلى مقتل 6 ملیارات شخص.

¡Alguien desconecte a Trump!

 

 ¡Deshazte de la molestia antes de que haga nada! ¡No debemos esperar a que la serpiente muerda y luego golpear su cabeza con una piedra! Si Trump y su pandilla de Nueva York están ocupados, es bajo Netanyahu, liderado por Sionism International. Por tanto, ambos deben ejecutarse por revolución. Por supuesto, todos conocen el método de ejecución, pero nuevamente, si uno de los funcionarios no lo sabe, se emite una advertencia: Primero, el demandante o el fiscal presenta al tribunal los documentos necesarios de los delitos cometidos y se lee la acusación. Se emite una orden de arresto contra el infractor. Si no se presenta a su debido tiempo, se emitirá un voto en rebeldía y se le notificará. Si no aparecía y objetaba. Los agentes de la ley, conocidos como el escuadrón de ejecución, van hacia él, lo encuentran donde sea que esté y lo ejecutan. Ahora bien, por qué no se ha seguido este camino en los últimos años, puede haber dos razones: ¡o Trump y Netanyahu no son culpables y estamos fanfarroneando! O es culpable y está en libertad. Su liberación tiene dos razones: o los agentes del orden tienen miedo y no están haciendo su trabajo. O le han aceptado sobornos y se han vuelto descuidados. El comentario reciente del comandante del IRGC muestra que: Trump y su banda de Nueva York estuvieron al menos involucrados en el asesinato del mártir Qassem Soleimani y sus aliados. Y quien tenga este papel debe ser castigado. Pero por qué no, tanto el poder judicial iraní como el Ministerio de Defensa tienen la culpa. ¡Porque el poder judicial no ha entrado en absoluto! Como todavía está comprometido con la capitulación, cree que sus propios países deberían castigarlos. Y esto está mal. Porque, según el gobierno de Estados Unidos o el Poder Judicial, no cometió ningún delito, fue el comandante en jefe de las fuerzas y les ordenó disparar. Por eso es inútil esperar a que Naciones Unidas o el Consejo de Seguridad o cualquier otra abuela lo juzgue. ¡También debemos guardar silencio, no hablar de crimen! Porque según las Naciones Unidas, se les permite destruir a cualquiera que consideren un terrorista. En estos 80 años de vida de Naciones Unidas, no se ha visto que se haya emitido y aplicado una resolución contra Israel o Estados Unidos, miembros del Consejo de Seguridad. Por supuesto, hubo recomendaciones y resoluciones, pero fue principalmente Troika y similares, y no tuvo un aspecto ejecutivo. Por lo tanto, es necesario: para todos los delitos estadounidenses, se presente un caso en el poder judicial y se emita y ejecute un veredicto. También es fácil de implementar. Durante su vida, el general Qassem Soleimani colocó una carta sobre el escritorio del Ministro de Defensa, que pasó por siete capas de seguridad. El texto era: Si queremos acercarnos aún más. Para que pueda llevarles un oficial o un arma en lugar de una carta. Por tanto, la segunda teoría parece ser correcta: es decir, ¡los padres y los martirizados no quisieron durante estos 80 años! Quejarse. O recibieron un mensaje de los Estados Unidos que: no se debe abrir ningún caso. O se han quejado, pero el poder judicial los ha destituido. Según la Ley de Capitulación, los tribunales iraníes no tienen jurisdicción sobre los crímenes estadounidenses. Los estadounidenses deben despertar y volver en sí. Honorables jueces, educados en Estados Unidos y Europa, se han despojado del poder de escuchar estas denuncias, diciendo: "Incluso a través del Tribunal de La Haya o los tribunales internacionales, no hay acción. No actúa, no se deshierbe usted mismo". Si no, alguien debería desconectar a Trump lo antes posible. Porque se mueve mal en un motor rápido. ¡Puede contraer una gripe! Y en octubre, una explosión sorpresa mató a 6 mil millones de personas.