سفارش تبلیغ
صبا ویژن

ندای ماهین

صدای غرو و افتخار ملی ایران که در همه لگذمال می شود

متاسفانه در اغلب کشورهای جهان که فاقد جمهوری اسلامی هستند، فضا بسیار سنگین و همه فعالان سیاسی اسیر زندان هستند. در امریکا بیش از 80میلیون نفر زندانی هست، که چون اغلب از جمعیت فعال کشور هم هستند، یعنی نیمی از جمعیت در زندان: نیم دیگر هستند. یعنی در امریکا و اروپا و دیگر کشورهای غیر جمهوری اسلامی، فلسفه سیاسی دوئال یا دوگانه اندیشی مطلق وجود دارد. به این معنی که 50درصد مردم که هوادار وضع موجودند، یا پلیس هستند یا مامور سیا و اف بی آی و یا: از اعضا رسانه های وابسته وارتش و شرکت های امنیتی! زیرا 50درصد دیگر در زندان هستند: یا براثر ترور کشته شدند و یا اینکه، مخفی و گمنام زندگی می کنند. از این دو حالت خارج نیست! البته میتوان گفت 51 درصد و 49 درصد، زیرا اگر رابطه برعکس شود، طبیعتا رژیم هم عوض می شود. پس تغییر هر رژیم به دو درصد بستگی دارد.

بنابراین در فرانسه، انگلیس و چین و روسیه و آمریکا و سایر کشورها، کسانی که آزادانه راه می روند و حرف می زنند، مینویسند و کار می کنند و تفریح می روند: یا خانواه ارتشی هستند و یا مامور پلیس: تا سطح خبرچین و آدم فروش. و آنهاییکه مخفی  و گمنام هستند، یا وقتی به خیابان می ایند مجبورند صورت خود را بپوشانند، تا شناخته نشوند! یا زندانی الان هستند یا زندانی آینده! یعنی یا دستگیر شده و خانواده های انان مورد تعقیب هستند، یا بزودی دستگیر خواهند شد. لذا تمام کسانی که زندانی هستند، باید آزاد شوند. زیرا آنها جزو کمیته مجازات هستند. و عضویت آنها باعث درد سر آنها شده. مثلا در عربستان هر روز هزاران نفر را، با شمشیر اعدام می کنند: به بهانه اینکه جزو کمیته مجازات هستند. اخیر هم گفتند ده نفر را دستگیر کرده اند. البته آنها فکر می کنند: فقط در ایران کمیته مجازات وجود دارد. لذا ادعا می کنند که آنها را در ارتباط با ایران گرفته اند! در صورتیکه ایران  همه جا اعلام کرده: که هیچ ربطی وجود ندارد. اما کمیته مجازات در تمام دنیا عضو دارد. اداره آن هم غیر متمرکز است: یعنی مردم سالاری کامل: هر جا چند نفری دور هم جمع شدند، تا توهین کنندگان به پیامبر اسلام را مجازات کنند، آنجا مرکزیت کمیته مجازات است. همه باید از انها حرف شنوی داشته باشند. دولتها هم آنها را دستگیر نکنند. زیرا دستگیری آنها باعث می شود: صف دشمنان معلوم تر گردد. و تعداد اعضا بیشتر شوند. تا دستگیر کنند گان را هم مجازات کنند. زیرا این بزرگترین دلیل و مدرک است، که توهین کنندگان تنها نیستند! دولت های دستگیر کننده هم انها را حمایت می کنند: پس براساس فلسفه دوئال یاد شده، جزو توهین کنندگان محسوب و مجازات آنها هم واجب است. لذا پلیس عربستان یا پلیس فرانسه، یا هر سازمان دیگری که این اعضا را دستگیر می کنند، باید از انها عذر خواهی کرده آزاد نمایند. والا منتظر روزی باشند که دست انتقام الهی، آنها را هم به درک واصل کند. ما به دستور قران، به کسی توهین نمی کنیم. زیرا قران می فرماید: به آنها فحش ندهید زیرا باعث میشود آنها هم به خدا فحش دهند.(وَلَا تَسُبُّوا الَّذِینَ یَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَیَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَیْرِعلم) پس اگر ما به پاسخ انها، مثل خودشان عمل نمی کنیم، از ضعف نیست بلکه دستور خداوند است. اکنون نیز با احترام تمام از توهین کنندگان می خواهیم که: دست از این کار بردارند، و پرونده خود را سنگین نکنند. زیرا این فقط یک ازادی در بیان نیست، بلکه آغاز هجوم شیطانی به مقدسات است. و مجازات آنها نابودی و محو شدن از روی زمین همانطور که اسرائیل باید محو شود. طبیعی است محو اسرائیل فقط نقشه آنها نیست که باید پاک شود، بلکه اندیشه توهین آمیز انها که همان اسرائیلیات است. باید محو شود

Release members of the Punishment Committee

Unfortunately, in most countries of the world that do not have an Islamic Republic, the atmosphere is very heavy and all political activists are imprisoned. There are more than 80 million prisoners in the United States, which is because most of them are active in the country, that is, half of the population is in prison: the other half. That is, in the United States and Europe and other non-Islamic countries, there is a dual political philosophy of absolute dualism. This means that 50% of the people who support the current situation are either police or CIA and FBI agents or: members of the media affiliated with the army and security companies! Because the other 50 percent is in prison: either killed by assassination or living in hiding and anonymity. It is not out of these two modes! Of course, we can say 51% and 49%, because if the relationship is reversed, the regime will naturally change. So changing any diet depends on two percent. So in France, Britain, China, Russia, the United States, and other countries, those who walk and talk freely, write, work, and have fun: either are military families or police officers: down to the level of informants and people. Sales. And those who are hidden and anonymous, or when they come to the street, they have to cover their faces, so as not to be recognized! They are either prisoners now or prisoners in the future! That is, they have either been arrested and their families are being prosecuted, or they will be arrested soon. Therefore, all those who are imprisoned must be released. Because they are part of the punishment committee. And their membership has caused them headaches. In Saudi Arabia, for example, thousands of people are executed by the sword every day: on the pretext that they are part of a punishment committee. The latter also said that ten people had been arrested. Of course, they think: there is a punishment committee only in Iran. Therefore, they claim that they were arrested in connection with Iran! If Iran Butters and Shivers have announced everywhere: that there is no connection. But the Punishment Committee has members all over the world. Its administration is also decentralized: that is, complete democracy: wherever a few people gather together to punish those who insult the Prophet of Islam that is the center of the Punishment Committee. Everyone should hear from them. Governments should not arrest them either. Because their arrest makes: the ranks of the enemies become clearer. And increase the number of members. To punish the detainees as well. Because this is the biggest proof that the insulters are not alone! Arresting governments also support them: according to the dual philosophy, they are considered insulters and their punishment is obligatory. Therefore, the Saudi police or the French police, or any other organization that arrests these members, must apologize and release them. May they wait for the day when the hand of divine revenge will bring them to understanding. We do not insult anyone according to the Qur"an. For the Qur"an says: Do not curse them, for it causes them to curse God. It is God. Now, with all due respect, we ask the insulters to: Stop this, and not to burden their case. Because this is not just a freedom of speech, but the beginning of an evil attack on the sacred. And their punishment is destruction and extinction from the earth as Israel must be erased. It is natural that the eradication of Israel is not just their plan to be erased, but their insulting thought, which is Israelism. It must disappear

الإفراج عن أعضاء لجنة العقوبات

لسوء الحظ ، فی معظم دول العالم التی لا یوجد بها جمهوریة إسلامیة ، الجو ثقیل للغایة وجمیع النشطاء السیاسیین مسجونون. هناک أکثر من 80 ملیون سجین فی الولایات المتحدة ، وذلک لأن معظمهم ناشطون فی البلاد ، أی أن نصف السکان فی السجن ، والنصف الآخر. أی فی الولایات المتحدة وأوروبا ودول أخرى غیر إسلامیة ، هناک فلسفة سیاسیة مزدوجة للازدواجیة المطلقة. وهذا یعنی أن 50? من الأشخاص الذین یدعمون الوضع الحالی هم إما من رجال الشرطة أو عملاء  CIA أو FBI أو: أعضاء فی وسائل الإعلام التابعة للجیش والشرکات الأمنیة! لأن الخمسین فی المائة الآخرون هم فی السجن: إما قتلوا بالاغتیال أو یعیشون فی الخفاء وعدم الکشف عن هویتهم. لیس من هذین الوضعین! بالطبع یمکننا أن نقول 51? و 49? لأنه إذا انعکست العلاقة سیتغیر النظام بشکل طبیعی. لذا فإن تغییر أی نظام غذائی یعتمد على اثنین فی المائة. لذلک فی فرنسا وبریطانیا والصین وروسیا والولایات المتحدة ودول أخرى ، أولئک الذین یمشون ویتحدثون بحریة ویکتبون ویعملون ویمرحون: هم إما عائلات عسکریة أو ضباط شرطة: وصولاً إلى مستوى المخبرین والأشخاص. مبیعات. وأولئک المخفیین والمجهولین ، أو عندما یأتون إلى الشارع علیهم أن یغطوا وجوههم حتى لا یتم التعرف علیهم! هم إما سجناء الآن أو سجناء فی المستقبل! أی أنهم إما تم القبض علیهم ومحاکمة عائلاتهم ، أو سیتم القبض علیهم قریبًا. لذلک ، یجب إطلاق سراح جمیع المسجونین. لأنهم جزء من لجنة العقاب. وسبب عضویتهم لهم الصداع. فی المملکة العربیة السعودیة ، على سبیل المثال ، یُعدم آلاف الأشخاص کل یوم بحد السیف: بحجة أنهم جزء من لجنة عقابیة. وقال الأخیر أیضا إنه تم القبض على عشرة أشخاص. وهم یعتقدون بالطبع: هناک لجنة عقاب فی إیران فقط. لذلک یزعمون أنهم اعتقلوا على صلة بإیران! إذا کانت إیران زبدة ورجفة قد أعلنت فی کل مکان: أنه لا یوجد اتصال. لکن لجنة العقوبات لدیها أعضاء من جمیع أنحاء العالم. کما أن إدارتها لا مرکزیة: أی دیمقراطیة کاملة: حیثما یجتمع عدد قلیل من الناس لمعاقبة من یهین نبی الإسلام ، فهذا هو مرکز لجنة العقاب. یجب على الجمیع أن یسمع منهم. یجب على الحکومات ألا تعتقلهم أیضًا. لأن اعتقالهم یجعل: رتب الأعداء أوضح. وزیادة عدد الأعضاء. لمعاقبة المعتقلین کذلک. لأن هذا أکبر دلیل على أن السب لیسوا وحدهم! کما تدعمهم الحکومات التی تعتقلهم: فوفقًا للفلسفة المزدوجة ، فإنهم یعتبرون مهینین وعقابهم واجب. لذلک ، على الشرطة السعودیة أو الشرطة الفرنسیة أو أی منظمة أخرى تعتقل هؤلاء الأعضاء أن تعتذر وتطلق سراحهم. آمل أن ینتظروا الیوم الذی ستوصلهم فیه ید الانتقام الإلهی إلى الفهم. نحن لا نشتم أحدا حسب القرآن. لأن القرآن یقول: لا تلعنهم ، فإنه یسبب لهم لعنة الله. إنه الله. الآن ، مع کل الاحترام ، نطلب من المهینین: کفوا عن هذا ، وعدم تحمیل قضیتهم عبئًا. لأن هذه لیست مجرد حریة تعبیر ، بل بدایة هجوم شریر على المقدس. وعقابهم هلاک وانقراض من الأرض کما یجب محو إسرائیل. من الطبیعی أن القضاء على إسرائیل لیس فقط خطتهم للمحو ، ولکن فکرهم المهین ، وهو إسرائیل. یجب أن تختفی

????? ?? ???? ???? ??????

????? ????, ???? ?????? ????? ???? ??? ???????? ????????, ??????? ???? ???? ??? ??????? ????????? ??????. ?????? ????? ?? ???? ? -80 ?????? ??????, ???? ?????? ????? ?????? ??????, ????? ????? ??????????? ????: ?????? ??????. ?????, ?????? ????? ???????? ???????? ????? ???????? ????? ????? ????????? ??????? ????? ?? ??????? ?????. ?????? ???? ??? ?? 50% ??????? ??????? ???? ?????? ?? ????? ????? ?? CIA ?- FBI ?? ???? ?????? ??????? ?? ???? ?????? ???????! ?????? ? -50 ??????? ?????? ?????? ????: ?????? ???????? ?? ???? ?????? ???????????. ?? ?? ???? ??? ?????? ????! ?????, ??? ?????? ???? 51% ? 49%, ?????? ??? ?????? ??????, ????? ????? ????? ????. ?? ????? ?? ????? ???? ???? ??????. ?? ??????, ????????, ????, ??????, ?????? ????? ???????? ?????, ?? ????? ????? ????????, ????, ????, ?????: ?? ?????? ?????? ?? ??????: ???? ?? ??????? ??????. ??????. ???? ??????? ??????????, ?? ???? ?????? ?????, ????? ????? ?? ?????, ??? ??? ????? ????! ?? ?? ?????? ????? ?? ?????? ?????! ?????, ?? ????? ?????????? ??????? ????, ?? ??? ?????? ?????. ???, ?? ?? ????? ???? ???????. ?? ?? ??? ?????? ??????. ??????? ???? ??? ????? ???. ???? ???????, ????, ???? ????? ??????? ????? ???? ??? ???: ?????? ??? ??? ?????? ?????. ?????? ??? ?? ?? ???? ????? ?????. ?????, ?? ??????: ?? ???? ????? ?? ??????. ??? ?? ?????? ??? ????? ???? ??????! ?? ????? ????? ???? ?????? ??? ????: ???? ???. ??? ?????? ?????? ????? ??? ???? ?????. ????? ??? ?? ?????: ????? ???????? ??????: ??? ???? ?????? ????? ?????? ??? ?????? ?? ??? ???????? ?? ???? ???????, ?? ???? ???? ??????. ???? ?????? ????? ???. ?? ?????? ?? ?????? ????? ????. ?? ????? ????: ????? ??????? ???????. ??????? ?? ???? ??????. ?????? ?? ?? ???????. ?? ?? ?????? ?????? ????? ??? ????????? ???? ???! ?????? ?????? ?????? ??? ??: ?? ?? ?????????? ??????, ?? ?????? ???????? ?????? ????. ???, ?? ????? ?????? ?? ????? ????, ?? ?? ????? ??? ????? ????? ???, ?????? ?????? ????. ????? ??? ????? ???? ?? ?? ????? ??????? ???? ???? ?????. ??? ?? ??????? ??? ?? ?? ??????. ?? ?????? ????: ?? ???? ????, ?? ?? ???? ??? ???? ?? ??????. ?? ??????. ???, ?? ?? ?????, ??? ?????? ?????????: ?????? ???, ??? ?????? ?? ??????. ?? ?? ?? ?? ???? ?????, ??? ????? ?? ????? ?????? ?? ?????. ?????? ??? ??? ???????? ?????? ??? ??? ????? ??????. ???? ?? ????? ????? ???? ?? ?????? ??????, ??? ?????? ???????, ???? ?????????. ?? ???? ??????