سفارش تبلیغ
صبا ویژن

ندای ماهین

صدای غرو و افتخار ملی ایران که در همه لگذمال می شود

مردم ایران در همه زمینه ها واکسینه شده، در مقابل انواع ویروس ها مقاوم شده، و در برابر هر نوع تورم و گرانی هم، تاب اوری بالایی به دست آورده اند. بنده در رشته مدیریت در دانشگاه تهران تحصیل کرده، از همان ابتدا در جریان مسائل مدیریتی و اقتصادی: سالهای 1352 به بعد بوده ام. همیشه برایم جالب بود که استادان حرفی می زدند، که مردم نمی فهمیدند! و مردم کای می کردند که استادان نمی توانستند تحلیل کنند. استاد اقتصاد ما وزیر اقتصاد وقت بود، استاد روابط کار دبیرکل حزب رستاخیز! سخنرانی شاه را معمولا وزیر اقتصاد می نوشت: شاه بارها ادعا کرده بود: آنقدر پول داریم که نمی دانیم چطور خرج کنیم. چون پول نفت را اصلا به ایران نمی دادند، ولی ایران می توانست کالا وارد کند. لذا مرغ آمریکایی برنج آمریکایی کره! حتی سیمان پورتلند، به وفور وارد ایران می شد. تحلیل گران اقتصادی می گفتند که: ارزانی باعث خواهد شد مردم قیام نکنند. اما مردم اصلا دنبال ارزانی و گرانی نبودند. حتی بعنوان بهانه از ان استفاده می کردند. مثلا گران شدن بلیط اتوبوس، باعث خیزش مردم شد. ولی بخاطر ان نبود بلکه مردم دنبال بهانه بودند. در تمامی مدارس شیر و کره آمریکایی، شیرنی و نان سنگک رایگان داده میشد، تا مردم اعتراضی نکنند. اما کسی برای شکم اعتراض نمی کرد! که با سیر شدن آن ساکت شود. در همان تظاهرات دانشجویی، همه علنا می گفتند ما باید بوفه را گران کنیم، تا به بهانه گرانی دانشجویان تظاهرات نمایند. حتی یکبار مسئول بوفه دانشجویان از من پرسید: ما که گران نکردیم، شما چرا اعتراض می کنید؟ گفتیم هدف اعتراض است، ارزانی یا گرانی بهانه است. در چنین شرایطی استادان درست برعکس فکر می کردند! مثلا بنی صدر گفته بود: اگر مردم هم قیام نمی کردند! گرانی کمر رژیم شاهی را می شکست. یعنی وضعیت گرانی را این قدر اسفبار تحلیل می کردند. در حالیکه مردم اصلا توجهی نداشتند. تلویزیون ملی انقدر زنان لخت می رقصاند، تا یک نفر یخچال بخرد. همه دختران و پسران آن موقع، با یکدست رختخواب و چراغ والور، ازدواج می کردند. موقع ازدواج هم با گلریزان خرج عروسی را تامین می کردند، که اینها برای تحلیل گران اقتصادی قابل درک نبود. حتی وقتی از هویدا پرسیدند: توچرا فقط می گفتی خودکار را 13سال باقیمت ثابت نگهداشتیم؟ گفت چون خودکار مشتری نداشت. کتابهای بازرگانی و تحلیل های استادان، همگی از گرانی بود. اعتراضات توفیق و دیگر مجلات فکاهی، برای گرانی بود. ولی مردم با گرانی کاری نداشتند. هر روز پولی گیرشان می امد، یک سیر گوشت گرفته و آبگوشت می خوردند. سالی یکبار هم پلو یا همان چلومی خوردند. این تحلیل اشتباه همیشه وجود دارد. نویسندگان و رسانه داران، از گرانی صحبت می کنند و آنقدر ان را داغ می کنند، که خودشان سرسام می گیرند. ولی مردم کار خودشان را می کنند! اگر پراید گرانتر شد بیشتر می خرند! و این برای تحلیل گر اقتصادی قابل فهم نیست. سوال اینجاست چرا تحلیلگران اقتصادی که این را می بینند، و حداقل 60سال است که تجربه می کنند، ولی قبول ندارند؟ شاید گفته شود خودشان نمی خواهند بفهمند. یا آن را درک نمی کنند. ولی همه اینها فقط بلوف رسانه ای است. مردم گول این بلوف ها را نمی خورند، ولی روشنفکران می پذیرند! چرا چون به این شکل مغز انها را تنظیم کرده اند. اقتصاد دان ما می گوید: در آلمان اگر شیر گران شود، هیچکس نمی خرد تا دوباره ارزان شود! پس در ایران هم باید این کار شود. و چون نمی شود، پس نباید ان را تحلیل کرد. ولی مردم این را کمونیستی می دانند! قیمت آزاد یا بازار آزاد شعار غرب است، ولی عملکرد آن ثبات قیمت یعنی کمونیستی است.

Media resilience

The people of Iran have been vaccinated in all areas, have become resistant to all kinds of viruses, and have achieved high resilience against any kind of inflation and high prices. I studied management at the University of Tehran, and from the very beginning I have been aware of managerial and economic issues: 1352 onwards. It was always interesting to me that the professors were saying things that people did not understand! And people were complaining that the professors could not analyze. Our professor of economics was the then Minister of Economy, the professor of labor relations of the Secretary General of the Resurrection Party! The Shah"s speech was usually written by the Minister of Economy: The Shah had repeatedly claimed: We have so much money that we do not know how to spend it. Because they did not give oil money to Iran at all, but Iran could import goods. So American chicken American butter! Even Portland cement was imported in abundance to Iran. Economic analysts said that cheapness would prevent people from revolting. But people were not looking for cheap and expensive at all. They even used it as an excuse. For example, the increase in bus tickets caused people to rise up. But it was not because of that, but people were looking for excuses. In all American milk and butter schools, Sangak sweets and bread were given for free, so that people would not protest. But no one objected to the belly! To be silent when it is full. At the same student demonstrations, everyone openly said that we should increase the price of the buffet, so that they could protest under the pretext of the high prices of the students. The student buffet manager even asked me once: We are not expensive, why are you protesting? We said that the purpose is to protest, cheap or expensive is an excuse. In such a situation, the masters thought the exact opposite! For example, Bani Sadr had said: If the people did not rise up! Expensiveness broke the back of the imperial regime. That is, they analyzed the situation of inflation so miserably. While people did not pay attention at all. National television dances so many naked women that one person buys a refrigerator. All the girls and boys at that time were married with the same bed and Valver lamp. At the time of their marriage to Golrizan, they also paid for the wedding, which was incomprehensible to economic analysts. Even when they asked Hoveida: Why did you just say that we kept the automatic at a constant price for 13 years? He said because he did not have a customer. Business books and professors" analyzes were all expensive. Tawfiq protests and other humorous magazines were expensive. But people had nothing to do with expensiveness. Every day they got paid, they ate a clove of garlic and ate broth. Once a year, they ate pilaf or the same chalumi. This erroneous analysis is always there. Writers and media people talk about expensiveness and make it so hot that they themselves get shocked. But people do their job! If Pride becomes more expensive, they will buy more! And this is incomprehensible to the economic analyst. The question is, why do economic analysts who see this, and have experienced it for at least 60 years, but do not agree? It may be said that they do not want to understand. Or do not understand it. But all this is just a media bluff. People are not fooled by these bluffs, but intellectuals accept them! Why because they have regulated their brains in this way. Our economist says: In Germany, if milk becomes more expensive, no one will buy it until it becomes cheaper again! So this should be done in Iran as well. And since it is not possible, then it should not be analyzed. But people consider this a communist! Free price or free market is the slogan of the West, but its function is price stability, that is, communism.

مرونة وسائل الإعلام

لقد تم تطعیم الشعب الإیرانی فی جمیع المجالات ، وأصبح مقاومًا لجمیع أنواع الفیروسات ، وحقق مرونة عالیة ضد أی نوع من التضخم وارتفاع الأسعار. درست الإدارة فی جامعة طهران ، ومنذ البدایة کنت على درایة بالقضایا الإداریة والاقتصادیة: من عام 1973 فصاعدًا. کان من المثیر للاهتمام دائمًا أن یقول الأساتذة أشیاء لا یفهمها الناس! وکان الناس یشکون من عدم قدرة الأساتذة على التحلیل. استاذنا للاقتصاد کان وزیرا للاقتصاد فی ذلک الوقت. استاذ علاقات العمل کان امینا عاما لحزب البعث! عادة ما یکتب خطاب الشاه من قبل وزیر الاقتصاد: لقد ادعى الشاه مرارًا وتکرارًا: لدینا الکثیر من الأموال التی لا نعرف کیف ننفقها. لأنهم لم یقدموا أموال النفط لإیران على الإطلاق ، لکن إیران تستطیع استیراد البضائع. أرز أمریکی دجاج أمریکی! حتى الأسمنت البورتلاندی تم استیراده بکثرة إلى إیران. قال محللون اقتصادیون إن الرخص یمنع الناس من التمرد. لکن الناس لم تکن تبحث عن رخیصة ومکلفة على الإطلاق. حتى أنهم استخدموها کذریعة. على سبیل المثال ، أدت الزیادة فی أسعار تذاکر الحافلات إلى ارتفاع أسعار التذاکر. لکن لم یکن ذلک بسبب ذلک ، لکن الناس کانوا یبحثون عن أعذار. فی جمیع مدارس اللبن والزبدة الأمریکیة ، تم تقدیم حلویات وخبز سنجاک مجانًا ، حتى لا یحتج الناس. لکن لم یعترض أحد على البطن! أن یصمت عندما یمتلئ. وفی نفس المظاهرات الطلابیة قال الجمیع بصراحة إنه یجب زیادة سعر البوفیه حتى یتمکنوا من الاحتجاج بحجة ارتفاع أسعار الطلاب. حتى أن رئیس بوفیه الطلاب سألنی مرة واحدة: لسنا باهظین ، لماذا تحتج؟ قلنا أن الغرض من الاحتجاج رخیص أو مکلف عذر. فی مثل هذه الحالة ، اعتقد السادة العکس تمامًا! فمثلاً قال بنی صدر: لو لم ینتفض الشعب! حطم الغلاء ظهر النظام الإمبراطوری. أی أنهم حللوا حالة التضخم بشکل بائس. بینما لم ینتبه الناس على الإطلاق. یرقص التلفزیون الوطنی الکثیر من النساء العاریات لدرجة أن شخصًا واحدًا یشتری ثلاجة. جمیع الفتیات والفتیان فی ذلک الوقت کانوا متزوجین بنفس السریر ومصباح  Valver. فی وقت زواجهما ، دفعوا أیضًا تکالیف حفل الزفاف مع Golrizan ، وهو أمر غیر مفهوم للمحللین الاقتصادیین. حتى عندما سألوا هویدا: لماذا قلت للتو أننا أبقینا الأوتوماتیکی بسعر ثابت لمدة 13 عامًا؟ قال لأنه لیس لدیه زبون. کانت کتب الأعمال وتحلیلات الأساتذة باهظة الثمن. کانت احتجاجات توفیق والمجلات الدعابة الأخرى باهظة الثمن. لکن الناس لا علاقة لهم بالمبالغة. کل یوم یتقاضون رواتبهم ، یأکلون فص ثوم ویأکلون مرقًا. مرة فی السنة ، کانوا یأکلون بیلاف أو نفس الشالومی. هذا التحلیل الخاطئ موجود دائمًا. یتحدث الکتاب والإعلامیون عن الغلاء ویجعلون الأمر مثیرًا لدرجة أنهم یصابون بالصدمة. لکن الناس یقومون بعملهم! إذا أصبح الکبریاء أکثر تکلفة ، فسوف یشترون المزید! وهذا غیر مفهوم للمحلل الاقتصادی. والسؤال هو لماذا یرى المحللون الاقتصادیون ذلک ، وقد جربوه لمدة 60 عامًا على الأقل ، لکنهم لا یقبلونه؟ قد یقال إنهم لا یریدون أن یفهموا. أو لا تفهمها. لکن کل هذا مجرد خدعة إعلامیة. لا ینخدع الناس بهذه الخدع ، بل یتقبلها المثقفون! لماذا لأنهم نظموا أدمغتهم بهذه الطریقة. یقول خبیرنا الاقتصادی: فی ألمانیا ، إذا أصبح الحلیب أکثر تکلفة ، فلن یشتریه أحد حتى یصبح أرخص مرة أخرى! لذلک یجب أن یتم ذلک فی إیران أیضًا. وبما أن ذلک غیر ممکن ، فلا ینبغی تحلیله. لکن الناس یعتبرون هذا شیوعیًا! السعر الحر أو السوق الحرة هو شعار الغرب ، لکن وظیفته هی استقرار الأسعار ، أی الشیوعیة.

Medya esnekli?i

 

?ran halk? her alanda a??lanm??, her türlü virüse kar?? dirençli hale gelmi?, her türlü enflasyona ve yüksek fiyatlara kar?? yüksek direnç elde etmi?tir. Tahran Üniversitesi"nde yönetim okudum ve en ba??ndan beri yönetimsel ve ekonomik sorunlar?n fark?nday?m: 1352"den itibaren. Profesörlerin insanlar?n anlamad?klar? ?eyler söylemeleri benim için her zaman ilginçti! Ve insanlar profesörlerin analiz edemedi?inden ?ikayet ediyordu. ?ktisat profesörümüz o dönemde Ekonomi Bakan?, çal??ma ili?kileri profesörü ise Dirili? Partisi genel sekreteriydi! ?ah"?n konu?mas? genellikle Ekonomi Bakan? taraf?ndan yaz?lm??t?r: ?ah defalarca ?unu iddia etmi?ti: O kadar çok param?z var ki nas?l harcayaca??m?z? bilmiyoruz. Çünkü ?ran"a hiç petrol paras? vermediler ama ?ran mal ithal edebiliyordu. Yani Amerikan tavuk Amerikan tereya??! Portland çimentosu bile ?ran"a bol miktarda ithal edildi. Ekonomi analistleri, ucuzlu?un insanlar? isyan etmekten al?koyaca??n? söyledi. Ancak insanlar ucuz ve pahal? aram?yorlard?. Hatta bahane olarak kulland?lar. Örne?in otobüs biletlerinin fiyat?n?n artmas? insanlar?n aya?a kalkmas?na neden oldu. Ama bunun sebebi de?ildi, insanlar mazeret ar?yorlard?. Tüm Amerikan süt ve tereya?? okullar?nda, insanlar?n protesto etmemesi için Sangak"a tatl?lar ve ekmek ücretsiz verildi. Ama göbe?e kimse itiraz etmedi! Dolu oldu?unda sessiz olmak. Ayn? ö?renci gösterilerinde herkes, ö?rencilerin yüksek fiyatlar? bahanesiyle protesto edebilmeleri için büfenin fiyat?n? art?rmam?z gerekti?ini aç?kça söyledi. Ö?renci büfesinin ba?? bir keresinde bana sordu: Pahal? de?iliz, neden protesto ediyorsunuz? Amac?n protesto etmek oldu?unu, ucuz ya da pahal? oldu?unu söylemi?tik. Böyle bir durumda, ustalar tam tersini dü?ündü! Örne?in Bani Sadr ?öyle demi?ti: Halk aya?a kalkmasayd?! Pahal?l?k, emperyal rejimin s?rt?n? k?rd?. Yani enflasyon durumunu çok sefil bir ?ekilde analiz ettiler. ?nsanlar hiç dikkat etmezken. Ulusal televizyon o kadar çok ç?plak kad?n dans ediyor ki bir ki?i buzdolab? sat?n al?yor. O zamanki tüm k?zlar ve erkekler ayn? yatak ve Valver lambas?yla evlendi. Evlendikleri s?rada, ekonomi analistlerinin anlayamayaca?? bir ?ey olan Golrizan"la dü?ünün paras?n? da ödediler. Hoveida"ya sorduklar?nda bile: Neden otomati?i 13 y?l boyunca sabit bir fiyatta tuttu?umuzu söylediniz? Mü?terisi olmad??? için dedi. ?? kitaplar? ve profesörlerin analizlerinin hepsi pahal?yd?. Tawfiq ve di?er mizah dergilerinin protestolar? pahal?yd?. Ancak insanlar?n pahal?l?kla hiçbir ilgisi yoktu. Her gün para kazand?lar, bir di? sar?msak ve et suyu yediler. Y?lda bir kez pilav veya ayn? chalumi yiyorlard?. Bu hatal? analiz her zaman oradad?r. Yazarlar ve medya insanlar? pahal?l?k hakk?nda konu?uyorlar ve bunu o kadar s?cak yap?yorlar ki kendileri de ?ok oluyor. Ama insanlar i?lerini yap?yor! Gurur daha pahal? hale gelirse, daha fazla sat?n alacaklar! Ve bu, ekonomi analisti için anla??lmaz. Soru ?u ki, bunu gören ve en az 60 y?ld?r deneyimleyen ama kabul etmeyen ekonomi analistleri neden? Anlamak istemedikleri söylenebilir. Ya da anlam?yorum. Ama tüm bunlar sadece bir medya blöfü. ?nsanlar bu blöflere aldanm?yor ama entelektüeller onlar? kabul ediyor! Neden beyinlerini bu ?ekilde düzenledikleri için. Ekonomistimiz ?öyle diyor: Almanya"da süt daha pahal? hale gelirse, tekrar ucuz olana kadar kimse onu sat?n almayacak! Yani bu ?ran"da da yap?lmal?. Ve bu mümkün olmad??? için analiz edilmemelidir. Ama insanlar bunu komünist olarak görüyor! Serbest fiyat ya da serbest piyasa Bat?"n?n slogan?d?r, ancak i?levi fiyat istikrar?, yani komünizmdir.