سفارش تبلیغ
ابزار بهینه سازی سایت
ابزار بهینه سازی سایت

ندای ماهین

صدای غرو و افتخار ملی ایران که در همه لگذمال می شود

آرزوی اغلب پدران ما این بود که: یک روز از خواب بیدار شده، ببینند خداوند یک گونی اسکناس یا یک کامیون پر از پول، برایشان فرستاده. حالا فکر می کنید چه اتفاقی افتاده؟ خداوند خواست آنها را براورده کرده! ولی انها بجای تشکر بدگویی می کنند. وقتی دلار به 32تومن می رسد، یعنی خانه زمین و هر انچه شما دارید 30برابر شده است، بله! یک شبه شما دارای ثروت فراوانی شده اید. حتی زمین های بایر و کویری جنگلی و کوهستانی هم، قیمت پیدا کرده.(قلیل من عبادی الشکور) آی ادمها به حرف دیگران گوش ندهید، فقط خدا را در نظر داشته باشید، تا این همه پول برای شما باقی بماند، و الا با وسوسه خناسان، فوری ان را بفروشید و خرج کنید، جایی نمی رسید. اقتصاد دانان سکولار و مزدور آمریکا، بجای کلمه ازدیاد ثروت و افزایش ارزش، کلمه گرانی را بکار می برند، تا در دهان همه تلخ شود. گرانی همان بالا رفتن ارزش یک کالا است، ولی برای کشورهای غربی خوب است! اما برای ایران بد است، چون مزدوران اینطور می خواهند. زمانی که نفت یا هرکالای دیگر، در بورس بالا رود شادی انها است، ولی عزای ما! پیدا شدن معادن جدید نفت و گاز، برای عربستان و قطر خوب است، ولی برای ایران نه. این وطن فروشی آشکار را، در دل کلمات زیبا می پیچند تا خیانت آنها معلوم نشود. البته مردم ممکن است در ظاهر انها را تایید کنند، و بر سر دولت هم داد بزنند: چرا گرانی است، ولی خودشان می دانند که بهتر است عقب نیافتند، چون فردا اینهم گیرشان نمی آید. جالب است بدانید دلیل این کار برای غربی ها، خوب است ولی برای ایران بد. یعنی اگر سامسونگ یا اپل گران شود، نشان اقبال مشتری آنها است،ولی اگر در ایران گران شود نشان بی ارزش شدن پول ملی است. اگر در خارج توان قدرت خرید مردم بالا رود، خوشحال می شوند ولی در ایران می گویند: حجم بالای نقدینگی سرگردان. این اصطلاحات را از کجا می اورند؟ شیطان باید برود نزد اینها درس بخواند. به همین جهت است که آمریکا را شیطان بزرگ گفته اند. زیرا لیبرال صهیونیست های امریکا، اتاق فکر مشترک دارند که هرچه میتوانند: همه چیز را برعکس کنند، تا مردم را از مذهب و دین خود دلسرد کنند. مطابق آیه قران اینها قران را تحریف می کنند، اما نه بطور اتفاقی یا اشتباهی، بلکه ساعتها در باره آن قلم می زنند و سخنرانی می کنند(یحرفون کلم من مواضعه بعد ماعقلوه) این است که جریان تحریف، آخرین سنگر دشمنان اسلام است. زیرا آنها در قدرت نظامی محکوم موشک باران عین الاسد شدند، در قدرت اقتصادی هم تا جاییکه میتوانستند تحریم کردند. اما قدرت اسلام هرچه بیشتر شد، و داراییها و ارزش ثروت ملی ایران هر روز بالاتر رفت. واقعا اگر روزی تحریم برداشته شود، ایران قادر است همه کارخانه های شرق و غرب را بخرد. سه هزارهزار میلیارد تومان فقط موجودی نقدینگی در دست مردم است. یعنی نیم میلیون تومان برای هر بنی بشر روی زمین. آنها با تمسخر این را یک عقب ماندگی برای ایران می دانند. ولی بدانند این فقط مسکوکات، کل مساحت ایران بطور متوسط یک میلیون تومان، کل خانه ها بطور متوسط یک میلیارد تومان و کل ماشین ها و مغازه ها.. به اینها ضافه کنید مطالبات ایران بابت 110سال فروش نفت به تمام جهان. سرقت های اتفاق افتاده در زمینه طلا و نقره و عتیقه جات و آثار باستانی. هر کدام بودجه یکی از این کشورها است. ضمن اینکه همه کشورها بیش از دارایی خود بدهی دارند، معادن نفت و گاز اول جهان است، اگر اراده کند راه مهاجرت نفت به همسایه ها را ببندد، دیگر کسی در دنیا نفت نخواهد داشت. و اگر پول نفت خود را مطالبه کند، نقدینگی هم نخواهند داشت.

A banknote truck

Most of our fathers wished that one day they would wake up and see that God had sent them a sack of banknotes or a truck full of money. Now what do you think happened? God has fulfilled their will! But instead of thanking, they slander. When the dollar reaches 32 tomans, it means that the house of the earth and everything you have has increased 30 times, yes! Overnight you have a lot of wealth. Even the barren and desert lands of the forest and the mountains have become expensive. (I am a little devoted to worshipers) O people, do not listen to the words of others, just keep God in mind, so that all this money remains for you, otherwise you will be tempted. Khanasan, sell it immediately and spend it, it will not get anywhere. American secular and mercenary economists use the word "expensive" instead of "wealth" to make it bitter in everyone"s mouths. Expensiveness is the same as increasing the value of a commodity, but it is good for Western countries! But it is bad for Iran, because the mercenaries want it that way. When oil or any other commodity goes up in the stock market, they are happy, but our mourning! Finding new oil and gas fields is good for Saudi Arabia and Qatar, but not for Iran. This obvious patriotism is wrapped in beautiful words so that their betrayal will not be revealed. Of course, people may apparently approve of them, and shout at the government: why is it expensive, but they themselves know that it is better not to fall behind, because tomorrow they will not be caught. It is interesting to know that the reason for this is good for the West, but bad for Iran. That is, if Samsung or Apple becomes more expensive, it is a sign of their customer"s luck, but if it becomes more expensive in Iran, it is a sign of the devaluation of the national currency. If the purchasing power of the people increases abroad, they will be happy, but in Iran they say: high volume of stray liquidity. Where do these terms come from? The devil must go and study with them. That is why America has been called the great devil. Because the American Liberal Zionists have a common think tank that can do everything they can: turn everything upside down, to discourage people from their religion. According to the verse of the Qur"an, they distort the Qur"an, but not accidentally or by mistake, but write and give speeches about it for hours (Yahrafun Kalam Man, the next position) is that the current of distortion is the last bastion of the enemies of Islam. Because they were condemned to Ein al-Assad in the military power, they imposed sanctions as much as they could in the economic power. But the power of Islam grew, and the wealth and value of Iran"s national wealth grew every day. Indeed, if the sanctions are lifted one day, Iran will be able to buy all the factories in the East and the West. Three thousand thousand billion tomans is just liquidity in the hands of the people. That means half a million tomans for every human being on earth. They mockingly see this as a backwardness for Iran. But let them know that these are just coins, the total area of ??Iran is on average one million Tomans, the total houses are on average one billion Tomans and the total number of cars and shops .. Add to these Iran"s demands for 110 years of selling oil to the whole world. Thefts in the field of gold, silver, antiques and antiquities. Each budget is one of these countries. While all countries owe more than their assets, oil and gas mines are the first in the world, if it wants to block the migration of oil to its neighbors, no one in the world will have oil anymore. And if they demand their oil money, they will have no liquidity.

شاحنة الأوراق النقدیة

تمنى معظم آبائنا أن یستیقظوا یومًا ما ویروا أن الله قد أرسل لهم کیسًا من الأوراق النقدیة أو شاحنة ملیئة بالمال. الآن ما رأیک حدث؟ لقد تمم الله إرادتهم! لکن بدلاً من الشکر ، فإنهم یشتمون. عندما یصل الدولار إلى 32 تومان ، فهذا یعنی أن بیت الأرض وکل ما لدیک قد زاد 30 مرة ، نعم! بین عشیة وضحاها لدیک الکثیر من الثروة. حتى الأراضی القاحلة والصحراویة للغابات والجبال أصبحت باهظة الثمن. خناسان بیعها حالا وصرفها فلن تحصل على شیء. یستخدم الاقتصادیون العلمانیون والمرتزقة الأمریکیون کلمة "باهظة الثمن" بدلاً من "الثروة" لجعلها مریرة فی أفواه الجمیع. الغلاء هو نفسه زیادة قیمة السلعة ، لکنه جید للدول الغربیة! لکنه سیء ??لإیران ، لأن المرتزقة یریدون ذلک بهذه الطریقة. عندما یرتفع النفط أو أی سلعة أخرى فی البورصة ، یکونون سعداء ، ولکن حزننا! العثور على حقول نفط وغاز جدیدة مفید للمملکة العربیة السعودیة وقطر ، ولکن لیس لإیران. هذه الوطنیة الواضحة ملفوفة بکلمات جمیلة حتى لا تنکشف خیانتهم. بالطبع ، قد یوافق علیها الناس على ما یبدو ، ویصرخون على الحکومة: لماذا هی مکلفة ، لکنهم هم أنفسهم یعرفون أنه من الأفضل عدم التخلف عن الرکب ، لأنهم لن یتم القبض علیهم غدًا. من المثیر للاهتمام معرفة أن السبب فی ذلک جید للغرب ولکنه سیء ??لإیران. أی أنه إذا أصبحت  Samsung أو Apple أغلى ثمناً ، فهذا دلیل على حظ عملائهم ، لکن إذا أصبح سعره أعلى فی إیران ، فهذا دلیل على انخفاض قیمة العملة الوطنیة. إذا زادت القوة الشرائیة للناس فی الخارج ، فسیکونون سعداء ، لکن فی إیران یقولون: حجم کبیر من السیولة الضالة. من أین تأتی هذه الشروط؟ یجب أن یذهب الشیطان ویدرس معهم. لهذا سمیت أمریکا بالشیطان الأکبر. لأن الصهاینة اللیبرالیین الأمریکیین لدیهم مرکز تفکیر مشترک یمکنه فعل کل ما فی وسعهم: قلب کل شیء رأسًا على عقب ، لثنی الناس عن دینهم. حسب آیة القرآن ، فإنهم یحرفون القرآن ، ولکن لیس بالصدفة أو بالخطأ ، لکنهم یکتبون ویلقون الخطب عنه لساعات (یحرفون کلام من ، الموقف التالی) هو أن تیار التحریف هو آخر معقل لأعداء الإسلام. ولأنهم کانوا محکومین على عین الأسد فی القوة العسکریة ، فقد فرضوا العقوبات قدر استطاعتهم فی القوة الاقتصادیة. لکن قوة الإسلام نمت ، ونمت ثروة إیران وقیمة الثروة الوطنیة کل یوم. فی الواقع ، إذا رفعت العقوبات یومًا ما ، فستتمکن إیران من شراء جمیع المصانع فی الشرق والغرب. ثلاثة آلاف ملیار تومان هی مجرد سیولة فی أیدی الناس. هذا یعنی نصف ملیون تومان لکل إنسان على وجه الأرض. إنهم یرون ذلک باستهزاء تخلفًا لإیران. لکن دعهم یعرفون أن هذه مجرد عملات معدنیة ، فالمساحة الإجمالیة لإیران فی المتوسط ??ملیون تومان ، ومجموع المنازل فی المتوسط ??ملیار تومان وإجمالی عدد السیارات والمتاجر .. أضف إلى هذه مطالب إیران لـ 110 سنوات من بیع النفط للعالم کله. السرقات فی مجال الذهب والفضة والتحف والآثار. کل میزانیة هی واحدة من هذه البلدان. فی حین أن جمیع الدول مدینة بأکثر من أصولها ، فإن مناجم النفط والغاز هی الأولى فی العالم ، إذا أرادت منع هجرة النفط إلى جیرانها ، فلن یکون لدى أحد فی العالم النفط بعد الآن. وإذا طالبوا بأموال النفط ، فلن یکون لدیهم سیولة.

Um caminhão de notas

 

Muitos de nossos pais gostariam de um dia acordar e ver que Deus lhes havia enviado um saco de notas ou um caminhão cheio de dinheiro. Agora, o que você acha que aconteceu? Deus cumpriu a vontade deles! Mas, em vez de agradecer, eles caluniam. Quando o dólar chega a 32 tomans, significa que a casa da terra e tudo o que você tem aumentou 30 vezes, sim! Da noite para o dia você tem muita riqueza. Mesmo as terras áridas e desertas da floresta e das montanhas ficaram caras. Khanasan, venda imediatamente e gaste, não vai chegar a lugar nenhum. Economistas americanos seculares e mercenários usam a palavra "caro" em vez de "riqueza" para torná-la amarga na boca de todos. Custo é o mesmo que aumentar o valor de uma mercadoria, mas é bom para os países ocidentais! Mas é ruim para o Irã, porque os mercenários querem que seja assim. Quando o petróleo ou qualquer outra mercadoria sobe na bolsa, eles ficam felizes, mas o nosso luto! Encontrar novos campos de petróleo e gás é bom para a Arábia Saudita e o Catar, mas não para o Irã. Esse patriotismo óbvio está envolto em belas palavras para que sua traição não seja revelada. Claro, as pessoas podem aparentemente aprová-los e gritar com o governo: por que é caro, mas eles próprios sabem que é melhor não ficar para trás, porque amanhã não serão pegos. É interessante saber que a razão disso é boa para o Ocidente, mas ruim para o Irã. Ou seja, se a Samsung ou a Apple ficarem mais caras, é um sinal da sorte do cliente, mas se ficarem mais caras no Irã, é um sinal de desvalorização da moeda nacional. Se o poder de compra do povo aumentar no exterior, eles ficarão felizes, mas no Irã dizem: alto volume de liquidez perdida. De onde vêm esses termos? O diabo deve ir estudar com eles. É por isso que a América foi chamada de grande demônio. Porque os sionistas liberais americanos têm um think tank comum que pode fazer tudo o que podem: virar tudo de cabeça para baixo, para desencorajar as pessoas de sua religião. De acordo com o versículo do Alcorão, eles distorcem o Alcorão, mas não acidentalmente ou por engano, mas escrevem e fazem discursos sobre isso por horas (Yahrafun Kalam Man é a próxima posição). A corrente de distorção é o último bastião dos inimigos do Islã. Por terem sido condenados a Ein al-Assad no poder militar, impuseram sanções o máximo que puderam no poder econômico. Mas o poder do Islã cresceu, e a riqueza e o valor da riqueza nacional do Irã aumentaram a cada dia. Na verdade, se as sanções forem suspensas um dia, o Irã poderá comprar todas as fábricas no Oriente e no Ocidente. Três bilhões de tomans é apenas liquidez nas mãos do povo. Isso significa meio milhão de tomans para cada ser humano na Terra. Eles zombam e veem isso como um atraso para o Irã. Mas deixe-os saber que são apenas moedas, a área total do Irã é em média um milhão de Tomans, o total de casas é em média um bilhão de Tomans e o número total de carros e lojas .. Adicione a essas demandas do Irã por 110 anos de venda de petróleo para o mundo inteiro. Roubos na área de ouro, prata, antiguidades e antiguidades. Cada orçamento é um desses países. Embora todos os países devam mais do que seus ativos, as minas de petróleo e gás são as primeiras do mundo, se quiserem bloquear a migração de petróleo para seus vizinhos, ninguém no mundo terá mais petróleo. E se exigirem o dinheiro do petróleo, não terão liquidez.