سفارش تبلیغ
صبا ویژن

ندای ماهین

ندای حزب ایران بزرگ

قطع کردن نظارت فوق پادمانی: سازمان انرژی اتمی با اقتدار تمام، راس ساعت معین انجام شد! و امریکا و اروپا هیچ غلطی نتوانستند بکنند. این عظمت باز یافته ایران تاریخی است، که هیچ قدرتی بالاتر از ان وجود ندارد. و این قدرت، از منبع لایزال الهی بر مردم ایران عرضه شده، زیرا که مردم ایران شایسته چنین عظمتی هستند. خداوند به این جمعیت یک درصدی، 9درصد منابع غنی اعطا فرموده تا: همچنان از سر بی نیازی به تحریم های: شیطان های بزرگ و کوچک نگاه کنند. ممکن است مزدورانی باشند که در روزنامه ایران رخنه کرده، و این عظمت از نظر انها، انزوای ایران محسوب شود! ولی سخنگوی وزارت خارجه تاکید کرد: که رفتار امریکا برای خروج از انزوا، برای ما قابل درک است!

یعنی این آمریکا و اورپا هستند که: دستشان به هیچ جا بند نیست. البته قبلا هم چیزی نداشتند، همه آنچه دارند از ایران سرقت کرده اند! از صدقه سری ایران و نخبگان و سرمایه داران ایرانی، به اینجا رسیده اند. لذا ملت ایران باید فتوحات کورش و داریوش و نادر را زنده کند. چرا که مردم همه آن مکانها، منتظر حضور ایران هستند. دختر بچه ای که در آمریکا، در میان سیل گیر افتاده و گریه می کند: و از ایران کمک می خواهد، تا مسلمانان روهنگیایی که در قایق، و بر روی آب زندگی می کنند! و حاضر نیستند دست از دین خود بردارند و بودایی شوند! تا به سرزمین خود برگردند. از کودکانی که در اروپا نام محمد وعلی را برگزیدند، تا آنهاییکه در تایوان و هنگ کنگ حاضر نیستند از چین اطاعت کنند! و مانند اویغور ها بر دین خود استوار ایستاده اند. همه آنهاییکه منتظرند، یک مسئولیت شرعی بر ایران وارد می کنند! تا قدم بر انجا گذاشته و آنها را نجات دهد. و زمینه را برای مهدی عج آماده سازد. غیر از مردم، دزد هاییکه در انجا حاکم هستند نیز، نیاز به گوشمالی دارند. کسانی که فقط با دزدی دریایی و فروش عتیقه جات، و بلوکه کردن پول نفت ایران زندگی می کنند. تمام دولت های جهان غاصب هستند! زیرا که حکومت فقط مخصوص اهل بیت، یا نماینده آنها است. پیامبر اسلام بارها تاکید کردند: که امیر و فرمانده و مدیر مسلمان، فقط حضرت علی است. کسی حق ندارد خود را امیر المومنین بخواند. لذا دولت های اسلامی که خود را امیر یا خلیفه یا سلطان و غیره می دانند، مسند خلافت رسول الله را غصب کردند، و قتل آنها واجب است: زیرا قران فرمود فقاتلو ائمه الکفر! کافر کسی است که می داند حق با علی است، ولی ان را برای خود بر می دارد. لذا دشمنان علی واجب القتل هستند. هرچه مقام آنها بالاتر باشد جرم آنها سنگین تر. دولت ها در کشورهای غیر اسلامی هم کافر هستند! زیرا می دانند حق با اسلام است، ولی خود را حاکم آن کشورها قلمداد می کنند. آیا از ماکرون آگاه تر به اسلام کسی هست؟ مردم فرانسه اولین قومی هستند که بزودی مسلمان خواهند شد. لذا کسانیکه مانع مسلمان شدن فرانسوی ها و دیگر اروپاییها و آمریکاییها، هستند مصداق ائمه الکفر هستند. این فرضیه هم که فکر کنیم امام زمان، به تنهایی می اید و گردن همه آنها را می زند! درست نیست: باید کسانی باشند چون آهن محکم! که زمینه را برای ظهور ان حضرت فراهم کنند. تا وقتی مکه در دست دشمنان اهل بیت است، یعنی هنوز مردم نمی خواهند ظهور انجام شود! زیرا پول پخشی آل سعود، آنها را قانع کرده که نیازی به امام زمان نیست یا اینکه بگویند امام زمان وجود ندارد.  اگر به آنها اجازه دهیم، ضحاک را همان اسحق معنی می کنند! و پیامبران را همان خرافات. وحی را سخنان بیهوده تلقی کرده و مردم را برعلیه دین و قران بسیج کنند. باید بخاطر فرزندان خودمان هم که شده دنیا را تسخیر کنیم! تا عشق خارج نباشد.

Ayatollah Khamenei is the Cyrus of the time

Cut off super-safeguard monitoring: The Atomic Energy Organization was done with full authority, at a certain time! And America and Europe could not make any mistake. This is the restored greatness of historical Iran, of which there is no power higher than that. And this power has been offered to the Iranian people from the eternal source of God, because the Iranian people deserve such greatness. God has given this population one percent, 9 percent rich resources to: continue to look at the big and small devils without the need for sanctions. There may be mercenaries who have infiltrated the Iranian newspaper, and this greatness, in their view, is considered the isolation of Iran! But the State Department spokesman stressed: "We understand the US behavior to get out of isolation!" That is, it is the United States and Europe that: their hands are not tied anywhere. Of course, they did not have anything before; they have stolen everything they have from Iran! They have come here because of the secret charity of Iran and the Iranian elites and capitalists. Therefore, the Iranian nation must revive the conquests of Cyrus, Darius and Nader. Because the people of all those places are waiting for the presence of Iran. A little girl in America, stuck in a flood and crying: and asking Iran for help, to the Rohingya Muslims living in a boat, on the water! And they are not willing to give up their religion and become Buddhists! To return to their homeland. From children in Europe who chose the name of Muhammad Ali, to those who are not present in Taiwan and Hong Kong to obey China! And like the Uyghur’s, they stand firm in their religion. All those who are waiting will impose a religious responsibility on Iran! Take a step there and save them. And prepare the ground for Mahdi. Apart from the people, the thieves who rule there also need to be listened to. Those who live only by stealing and selling antiques, and blocking Iranian oil money. All the governments of the world are usurpers! Because the government is only for the Ahl al-Bayt, or their representative. The Prophet of Islam has repeatedly emphasized that the Amir, the Muslim commander and manager, is only Imam Ali. No one has the right to call himself Amir al-Mu"minin. Therefore, the Islamic governments, which consider themselves emirs or caliphs or sultans, etc., usurped the position of the caliphate of the Messenger of God, and their killing is obligatory: because the Qur"an says: An infidel is one who knows that Ali is right, but takes it for himself. Therefore, the enemies of Ali are obligatory to kill. The higher their position, the heavier their crime. Governments in non-Islamic countries are also infidels! Because they know that Islam is right, but they consider themselves the rulers of those countries. Is anyone more aware of Islam than Macron? The French are the first people to convert to Islam soon. Therefore, those who prevent the French and other Europeans and Americans from converting to Islam are examples of the infidels. The hypothesis that we think that the Imam of the Age comes alone and beheads them all! Not true: they must be people because iron is strong! To prepare the ground for the emergence of that Imam. As long as Mecca is in the hands of the enemies of the Ahl al-Bayt, it means that the people still do not want to appear! Because the money broadcast by Al-Saud has convinced them that there is no need for Imam Zaman or to say that there is no Imam Zaman. If we allow them, Zahakis means the same as Isaac! And the prophets have the same superstitions. Consider revelation as useless words and mobilize people against religion and the Qur"an. We must conquer the world for the sake of our children! So that love is not outside.

آیة الله خامنئی هو کورش فی ذلک الوقت

أوقفوا المراقبة الوقائیة الفائقة: تم عمل منظمة الطاقة الذریة بکامل صلاحیتها فی وقت معین! ولا یمکن لأمریکا وأوروبا ارتکاب أی خطأ. هذه هی عظمة إیران التاریخیة المستعادة ، التی لا قوة لها أعلى من ذلک. وهذه القوة قدمت للشعب الإیرانی من مصدر الله الأزلی ، لأن الشعب الإیرانی یستحق هذه العظمة. لقد أعطى الله هؤلاء السکان 1? و 9? موارد غنیة من أجل: الاستمرار فی النظر إلى الشیاطین الکبیرة والصغیرة دون الحاجة إلى عقوبات. قد یکون هناک مرتزقة تسللوا إلى الجریدة الإیرانیة ، وهذه العظمة فی نظرهم تعتبر عزلة لإیران! لکن المتحدث باسم الخارجیة الأمریکیة شدد: "نتفهم السلوک الأمریکی للخروج من العزلة!" أی أن الولایات المتحدة وأوروبا هی التی: أیدیهم لیست مقیدة فی أی مکان. بالطبع لم یکن لدیهم شیء من قبل ، لقد سرقوا کل ما عندهم من إیران! لقد جاؤوا إلى هنا من الجمعیة الخیریة السریة لإیران والنخب الإیرانیة والرأسمالیین. لذلک یجب على الأمة الإیرانیة إحیاء فتوحات قورش وداریوس ونادر. لأن الناس فی کل تلک الأماکن ینتظرون وجود إیران. طفلة صغیرة فی أمریکا ، عالقة فی فیضان وتبکی: وتطلب المساعدة من إیران ، لمسلمی الروهینجا الذین یعیشون فی قارب ، على الماء! وهم لیسوا مستعدین للتخلی عن دینهم ویصبحوا بوذیین! لیعودوا الى وطنهم. من الأطفال فی أوروبا الذین اختاروا اسم محمد علی ، إلى أولئک الذین لم یتواجدوا فی تایوان وهونج کونج لطاعة الصین! ومثل الأویغور ، فإنهم ثابتون فی دینهم. کل من ینتظر سیفرض مسؤولیة دینیة على إیران! اتخذ خطوة هناک واحفظهم. وتهیئ الارض للمهدی. بصرف النظر عن الناس ، یحتاج اللصوص الذین یحکمون هناک أیضًا إلى الاستماع إلیهم. الذین یعیشون فقط بسرقة وبیع التحف ، ومنع أموال النفط الإیرانی. کل حکومات العالم مغتصبة! لأن الحکومة هی لأهل البیت فقط أو من ینوب عنهم. أکد نبی الإسلام مرارًا أن أمیر المسلم وقائده ومدیره هو الإمام علی فقط. لا یحق لأحد أن یطلق على نفسه أمیر المؤمنین. لذلک ، فإن الحکومات الإسلامیة التی تعتبر نفسها أمراء أو خلفاء أو سلاطین ونحو ذلک ، قد اغتصبت موقع خلافة رسول الله ، وقتلها واجب: لأن القرآن یقول: الکافر هو الذی یعرف أن علی على حق ، لکنه یأخذها لنفسه. لذلک فإن أعداء علی ملزمون بالقتل. کلما ارتفع موقعهم ، زادت جریمتهم. الحکومات فی الدول غیر الإسلامیة کفار أیضاً! لأنهم یعرفون أن الإسلام حق ، لکنهم یعتبرون أنفسهم حکام تلک البلاد. هل هناک من أعلم بالإسلام من ماکرون؟ الفرنسیون هم أول من اعتنق الإسلام قریبًا. لذلک فإن الذین یمنعون الفرنسیین وغیرهم من الأوروبیین والأمریکیین من اعتناق الإسلام هم أمثلة على الکفار. فرضیة أن إمام العصر یأتی وحده ویقطع رؤوسهم جمیعًا! غیر صحیح: یجب أن یکونوا بشر لأن الحدید قوی! تمهیدا لظهور ذلک الإمام. ما دامت مکة فی أیدی أعداء أهل البیت ، فهذا یعنی أن الناس ما زالوا لا یریدون الظهور! لأن المال الذی یبثه آل سعود أقنعهم بأنه لا داعی للإمام زمان أو القول بعدم وجود إمام زمان. إذا سمحنا لهم ، زهاق یعنی نفس إسحاق! والأنبیاء لدیهم نفس الخرافات. اعتبروا الوحی کلامًا لا طائل من ورائه ، وحشدوا الناس ضد الدین والقرآن. یجب أن نغزو العالم من أجل أطفالنا! لذلک هذا الحب لیس بالخارج .

ئای?ت?للاھ ھامىنىی ئ?ینى ?اقىتتىکى کىر?س

 

د?رىجىدىن تاشقىرى بىخ?ت?رلىکنى نازار?ت قىلىشنى ئ?ز???تى?: ئاتوم ئ?ن?رگىیىسى ت?شکىلاتى م?ل?م ?اقىتتا تول?ق ھوق?ق بىل?ن ئ?لىپ ب?رىلدى! ئام?رىکا ?? یا?روپا ھ?چقانداق خاتالىق سادىر قىلالمىدى. ب? تارىختىکى ئىراننى? ئ?سلىگ? ک?لت?ر?لگ?ن ئ?ل?غل?قى ، ئ?نى?دىن ک?چل?ک ک?چ یوق. ھ?مد? ب? ک?چ ئىران خ?لقىگ? ت??رىنى? م??گ?ل?ک م?نب?سىدىن س?ن?لدى ، چ?نکى ئىران خ?لقى ب?نداق ئ?ل?غل?ققا لایىق. ت??رى ب? نوپ?سقا بىر پىرس?نت ، 9 پىرس?نت بای بایلىق ب?ردى: جازانى? ھاجىتى یوق چو?-کىچىک ش?یتانلارغا دا?املىق قاراش. ئىران گ?زىتىگ? سى?ىپ کىرگ?ن یاللانما ئ?سک?رل?ر بول?شى م?مکىن ، ئ?لارنى? ن?زىرىد? ب? ئ?ل?غل?ق ئىراننى ی?کل?ش د?پ قارىلىد?! ئ?مما د?ل?ت ئىشلىرى م?ھکىمىسىنى? بایاناتچىسى: «بىز ئام?رىکىنى? یالغ?زل?قتىن ق?ت?ل?ش ھ?رىکىتىنى چ?شىنىمىز!» د?پ ت?کىتلىدى. ی?نى ئام?رىکا ?? یا?روپا: ئ?لارنى? قولى ھ?چ ی?رگ? باغلانماید?. ئ?ل??تت? ، ئ?لاردا ئىلگىرى ھ?چ ن?رس? یوق ، ئ?لار ئىراندىن بار ن?رسىلىرىنى ئوغرىلاپ ک?تتى! ئ?لار ب? ی?رگ? ئىران ?? ئىران س?رخىللىرى ?? کاپىتالىستلارنى? م?خپىی خ?یر-ساخا??ت ئورگىنىدىن ک?لگ?ن. ش??لاشقا ، ئىران مىللىتى چوق?م کىر?س ، دارىی?س ?? ناد?رنى بویس?ند?ر?شى ک?ر?ک. چ?نکى ئ? ی?رل?رنى? ھ?ممىسى ئىراننى? م??ج?تل?قىنى ساقلا?اتىد?. ئام?رىکىدىکى بىر کىچىک قىز ک?لک?ند? قىستىلىپ یىغلاپ ک?تتى: ?? ئىراندىن یارد?م ت?ل?پ قىلىپ ، ک?مىد? ، س?دا ت?ر??اتقان روھىنگا م?س?لمانلىرىغا! ھ?مد? ئ?لار دىنىدىن ?از ک?چىپ ، ب?ددىست بول?شنى خالىماید?! ??تىنىگ? قایتىش. یا?روپادىکى م?ھ?مم?د ئ?لىنى? ئىسمىنى تاللىغان بالىلاردىن ، ت?ی??ن ?? شیا?گا?دا یوقلارغا ج??گوغا بویس?ن?شقىچ?! ئ?یغ?رلارغا ئوخشاش ئ?لارم? دىنىدا م?ست?ھک?م ت?رىد?. ساقلا?اتقانلارنى? ھ?ممىسى ئىرانغا دىنىی م?سئ?لىی?ت ی?کل?ید?! ئ? ی?رد? بىر ق?د?م ئ?لىپ ئ?لارنى ق?ت?لد?ر??. م?ھدى ئ?چ?ن ی?ر ت?ییارلا?. کىشىل?ردىن باشقا ، ئ? ی?رد? ھ?ک?مرانلىق قىلىدىغان ئوغرىلارم? ئا?لىنىشى ک?ر?ک. ق?دىمکى ئ?س?رل?رنى ئوغرىلاش ?? س?تىش ، ?? ئىراننى? ن?فىت پ?لىنى توس?ش ئارقىلىقلا یاشایدىغانلار. د?نیادىکى بارلىق ھ?ک?م?تل?ر ئىگىلى?الغانلار! چ?نکى ھ?ک?م?ت پ?ق?ت ئ?ھلى ب?یت یاکى ئ?لارنى? ??کىلى ئ?چ?ند?ر. ئىسلام پ?یغ?مبىرى بىر م?س?لماننى? ئ?مىرى ، قوماندانى ?? باشق?رغ?چىسىنى? پ?ق?ت ئىمام ئ?لى ئىک?نلىکىنى ک?پ ق?تىم ت?کىتلىدى. ھ?چکىمنى? ئ?زىنى ئامىر ئ?لم?مىن د?پ ئاتاش ھوق?قى یوق. ش??لاشقا ، ئ?زىنى ئ?مىر یاکى خ?لىپ? یاکى س?لتان قاتارلىقلار د?پ قارایدىغان ئىسلام ھ?ک?م?تلىرى ر?س?ل?للاھنى? خ?لىپىلىکىنى? ئورنىنى تارتى?الغان ، ئ?لارنى ئ?لت?ر?ش ?اجىپ: چ?نکى ق?رئان م?نداق د?ید?: کاپىر ئ?لىنى? توغرىلىقىنى بىلىدىغان ، ئ?مما ئ?نى ئ?زى ئالىد?. ش??لاشقا ، ئ?لىنى? د?شم?نلىرى ئ?لت?ر?ش ?اجىپ. ئ?لارنى? ئورنى قانچ? ی?قىرى بولسا ، جىنایىتى ش?نچ? ئ?غىر بولىد?. ئىسلام بولمىغان د?ل?تل?ردىکى ھ?ک?م?تل?رم? کاپىر! چ?نکى ئ?لار ئىسلامنى? توغرا ئىک?نلىکىنى بىلىد? ، ئ?مما ئ?لار ئ?زىنى ئاش? د?ل?تل?رنى? ھ?ک?مرانى د?پ قاراید?. ئىسلامنى ماکروندىنم? ب?کر?ک بىلىدىغانلار بارم?؟ فرانسىی?لىکل?ر ئ?ز?ن ئ?تم?ی ئىسلام دىنىنى قوب?ل قىلغان کىشىل?ر. ش??لاشقا ، فرانسىی? ?? باشقا یا?روپالىقلار ?? ئام?رىکىلىقلارنى? ئىسلام دىنىنى قوب?ل قىلىشىنى توسىدىغانلار کاپىرلارنى? مىسالى. بىز ب? د??ردىکى ئىمام یالغ?ز ک?لىد? ?? ئ?لارنى? ھ?ممىسىنى? کاللىسىنى ئالىد? د?پ ئویلایمىز! توغرا ئ?م?س: ئ?لار چوق?م ئاد?م بول?شى ک?ر?ک ، چ?نکى ت?م?ر ک?چل?ک! ئ? ئىمامنى? بارلىققا ک?لىشى ئ?چ?ن ی?ر ت?ییارلاش. م?کک? ئ?ھلى ب?یت د?شم?نلىرىنى? قولىدا بولسىلا ، ب? کىشىل?رنى? ی?نىلا پ?یدا بول?شنى خالىمایدىغانلىقىدىن د?ر?ک ب?رىد?! چ?نکى س?ئ?دى ت?رىپىدىن تارقىتىلغان پ?ل ئ?لارنى ئىمام زاماننى? ھاجىتى یوقلىقىغا یاکى ئىمام زامان یوق د?یىشک? قایىل قىلدى. ئ?گ?ر بىز ئ?لارغا یول قویساق ، ز?ھاق ئىسھاق بىل?ن ئوخشاش! پ?یغ?مب?رل?رنى?م? خ?راپاتلىقلىرى بار. ??ھىینى پایدىسىز س?ز د?پ قاراپ ، کىشىل?رنى دىن ?? ق?رئانغا قارشى ت?ر?شقا س?پ?ر??ر قىلى?. بىز بالىلىرىمىز ئ?چ?ن د?نیانى بویس?ند?ر?شىمىز ک?ر?ک! ش??ا ب? م?ھ?بب?ت سىرتتا ئ?م?س