سفارش تبلیغ
صبا ویژن

ندای ماهین

ندای حزب ایران بزرگ

بعد از رفتن رئیس آژانس اتمی از ایران، در مصاحبه ای گفت: اگر توافق نمی کردیم، ایران میتوانست چه کارها که نکند. این یعنی چه؟ در قرارداد چه بوده که: او اینطور خوشحال است؟ نه تنها این قرارداد، بلکه توافق با کره هم مشکل دارد! یک سفیر و یک رئیس بانک، برای 7میلیارد دلار بی سرو صدا توافق کردند، و نگفتند که واقعیت چیست. لذا به نظر می رسد: مجلس باید همه قراردادها را از دم کنسل کند! اگر این کار بشود، کل راز ها برملا میگردد. البته قراردادهایی که در مجلس رفته، و به اطلاع عموم رسیده که ایرادی ندارد، بلکه قراردادهاییکه دولت، مخصوصا دولت های اصلاحات بسته اند باید باطل شود. حتی قراردادها و توافقنامه ها و معاهده های قبل از انقلاب نیز، همه کان لم یکن تلقی شود! تا مشخص و معلوم شود چه بوده است. موضوع پیمان سعد آباد از همه واجب تر است، زیرا در این پیمان برای ترک مخاصمه با همسایگان، بخش هایی از کشور به آنان داده شده است.

دولت های اصلاحات هم به همین منوال. جدیدا در صدا و سیما افشا شد که: دولت خاتمی برای پس دادن جزایر سه گانه، جلساتی داشته و عنوان کرده: که با دادن این جزایر میتوانیم: با همسایگان جنوبی خلیج فارس به آرامش برسیم. حمله امروز به فرمانداری در بلوچستان هم نشان می دهد: برای واگذاری بلوچستان هم توافقاتی صورت گرفته. به بهانه ایجاد امنیت برای بندر چابهار، وعده هایی داده شده که آنها احساس طلبکاری داشته باشند. موضوع از این قرار است: به بهانه محرومیت زدایی  سوخت بر ها ساماندهی شدند، تا مایحتاج مردم را به بهانه صادرات، از بازار ها تخلیه کنند! تا باعث کمبود و گرانی شوند. البته ظاهر این امر برای رای آوردن بود! به همین دلیل در کردستان هم این مدل (کولبرها)پیاده شد. البته در تمام مرزها مثل افغانستان و ترکمنستان و آذربایجان هم، اجرا می شود: بعنوان پیله ور جاسوس دو جانبه، اجازه عبور و مرو دائمی پیدا می کند، تا از اشراف اطلاعاتی وزارت اطلاعات هم خارج شوند. به همین جهت اسرائیل توانسته سلاح ها و خودرو های سنگین خود را، تا تهران برساند. انتخاب جاده آب سرد هم به دلیل نزدیکی انها، به مرزهای افغانستان است. اشراف اطلاعاتی توسط مرزبانان باعث می شد: که حملات داعش و طالبان شناسایی و خنثی شود، ولی خارج شدن پیله وران(قاچاقچیان انسان) از این اشراف، و واگذاری انها به وزارت صمت، پوشش خوبی برای ایجاد تنش در مرزها، و جلب حمایت مردمی از انها است. اگر همه قراردادهای غیر شفاف را مجلس باطل کند، راز حملات به پاسداران در مرز ها هم برملا می شود. زیرا مشخص می شود که: آنها چطور جرات چنین حملاتی را پیدا کرده اند؟ و اگر از داخل حمایت نمی شدند، این کارها انجام نمی شد. اگر معاهدات ننگین بین المللی مانند: ترکمانچای و گلستان چای و پیمان سعد آباد، رژیم حقوقی دریای خزر و فروش مناطق آزاد به خارجی ها باطل شود، مشکلات مرزی هم حل می شود. زیرا اغلب مرزهای ایران، توسط گروهک های کوچک تهدید می شود. مثلا با عراق و ترکیه بیش از 3هزار کیلومتر مرز وجود دارد، که گروهک پژاک توانسته اینهمه مرز را به نا امن، و شهدایی را بر روی دست ایران بگذارد، و مرزبانی را دچار هزینه های فراوان مالی و لجستیک کند. خاصیت گروههای چریکی یا نامنظم در همین است. در افغانستان و پاکستان هم دولتها هیچ گونه: جنگ یا درگیری با ایران ندارند، بلکه یک گروه کوچک بنام بلوچ ها، کل این مرزها را نا امن کرده. هدف این گروهها هم همراه با سران اصلاحات، کوچکتر کردن بیشتر ایران است. با ایجاد نا امنی دولت را دچار هزینه می کنند، که راه حل آن جدا شدن بلوچستان است(فشار و چانه زنی)

It is unknown at this time what he will do after leaving the post

"If we did not agree, what could Iran not do?" He said in an interview after the IAEA chief left Iran. What does this mean? What was in the contract: Is he so happy? Not only this agreement, but also the agreement with Korea is difficult! An ambassador and a bank chief quietly agreed on $ 7 billion, but did not say what the truth was. Therefore, it seems: the parliament should cancel all contracts! If this is done, all the secrets will be revealed. Of course, the contracts that have gone to the parliament, and it has been made public that there is no problem, but the contracts that the government, especially the reform governments, have concluded must be annulled. Even pre-revolutionary contracts, agreements and treaties are considered invalid! To find out what happened. The issue of the Saadabad agreement is the most important, because in this agreement, parts of the country have been given to them to leave the conflict with the neighbors. The same goes for reform governments. It was recently revealed on RFE / RL that: The Khatami government had meetings to return the three islands and stated: "By giving these islands we can: make peace with the southern neighbors of the Persian Gulf." Today"s attack on the governorate in Balochistan also shows that agreements have been reached for the transfer of Balochistan. Under the pretext of providing security for the port of Chabahar, promises have been made that they will feel indebted. The issue is this: they were organized under the pretext of eliminating fuel deprivation, in order to evacuate people"s needs from the markets under the pretext of export! To cause shortages and high prices. Of course, the appearance of this was to vote! For this reason, this model (Culbers) was implemented in Kurdistan. Of course, it is also practiced on all borders, such as Afghanistan, Turkmenistan and Azerbaijan: as a bilateral spy cocoon, it is allowed to pass through permanently, so that they can leave the intelligence nobility of the Ministry of Intelligence. That is why Israel has been able to bring its weapons and heavy vehicles to Tehran. The choice of cold water road is also due to their proximity to the borders of Afghanistan. The intelligence aristocracy was used by the border guards to identify and neutralize the attacks of ISIL and the Taliban, but the withdrawal of the cocoons (human traffickers) from these aristocrats, and their transfer to the Ministry of Silence, was a good cover to create tension at the borders and gain popular support. Is one of them. If the parliament annuls all non-transparent contracts, the secret of the attacks on the guards at the borders will also be revealed. Because it becomes clear: how did they dare to carry out such attacks? And if they were not supported from within, these things would not have happened. If the infamous international treaties such as Turkmenchay and Golestan Chay and the Saad Abad Treaty, the legal regime of the Caspian Sea and the sale of free zones to foreigners are annulled, the border problems will be solved. Because most of Iran"s borders are threatened by small groups. For example, there are more than 3,000 kilometers of border with Iraq and Turkey, and the PJAK group has been able to make all these borders unsafe, and put martyrs on the hands of Iran, and cause a lot of financial and logistical costs to the border. This is the nature of guerrilla or irregular groups. In Afghanistan and Pakistan, too, governments have no war or conflict with Iran, but a small group called the Baluchis has made all of these borders insecure. The goal of these groups, along with the reform leaders, is to make Iran even smaller. By creating insecurity, they cost the government, the solution of which is the secession of Balochistan (pressure and bargaining)

من غیر المعروف فی هذا الوقت ما الذی سیفعله بعد ترک المنصب

وقال فی مقابلة بعد مغادرة رئیس الوکالة الدولیة للطاقة الذریة إیران "إذا لم نتفق فما الذی لا تستطیع إیران أن تفعله؟" ماذا یعنی هذا؟ ماذا کان فی العقد: هل هو سعید للغایة؟ لیس هذا الاتفاق فحسب ، بل الاتفاق مع کوریا أیضًا صعب! اتفق سفیر ورئیس بنک بهدوء على 7 ملیارات دولار ، لکنهما لم یصرحا على الحقیقة. لذلک على ما یبدو: على البرلمان إلغاء کل العقود! إذا تم ذلک ، فسیتم الکشف عن کل الأسرار. طبعا العقود التی أحیلت على مجلس النواب ، وتم الإعلان عن عدم وجود مشکلة ، لکن العقود التی أبرمتها الحکومة ، خاصة حکومات الإصلاح ، یجب أن تلغى. حتى العقود والاتفاقیات والمعاهدات ما قبل الثورة تعتبر باطلة! لمعرفة ما حدث. موضوع اتفاق سعد آباد هو الأهم ، لأنه فی هذه الاتفاقیة أعطیت لهم أجزاء من البلاد لترک الصراع مع الجیران. الشیء نفسه ینطبق على إصلاح الحکومات. تم الکشف مؤخرًا على قناة  RFE / RL أن: حکومة خاتمی عقدت اجتماعات لإعادة الجزر الثلاث وقالت: "من خلال منح هذه الجزر یمکننا: صنع السلام مع الجیران الجنوبیین للخلیج الفارسی". یُظهر هجوم الیوم على محافظة بلوشستان أیضًا أنه تم التوصل إلى اتفاقیات لنقل بلوشستان. بحجة توفیر الأمن لمیناء تشابهار ، قُطعت وعود بأنهم سیشعرون بالدیون. القضیة کالتالی: لقد تم تنظیمهم بحجة القضاء على الحرمان من الوقود ، من أجل إخلاء احتیاجات الناس من الأسواق بحجة التصدیر! لإحداث النقص وارتفاع الأسعار. طبعا کان ظهور هذا التصویت! لهذا السبب تم تطبیق هذا النموذج (کولبرز) فی کردستان. بالطبع ، یُمارس أیضًا على جمیع الحدود ، مثل أفغانستان وترکمانستان وأذربیجان: بصفته شرنقة تجسس ثنائیة ، یُسمح له بالمرور بشکل دائم ، حتى یتمکنوا من ترک نبل المخابرات فی وزارة الاستخبارات. لهذا السبب تمکنت إسرائیل من جلب أسلحتها ومرکباتها الثقیلة إلى طهران. یرجع اختیار طریق المیاه الباردة أیضًا إلى قربها من حدود أفغانستان. ساعد النبل الاستخباری لحرس الحدود فی تحدید وتحیید هجمات داعش وطالبان ، لکن انسحاب الشرانق (المتاجرین بالبشر) من هؤلاء النبلاء ، ونقلهم إلى وزارة الصمت ، کان غطاءً جیدًا لخلق التوتر على الحدود ، وکسب التأیید الشعبی .. هو واحد منهم. إذا ألغى مجلس النواب جمیع العقود غیر الشفافة ، فسیتم الکشف عن سر الاعتداء على حرس الحدود. لأنه یتضح: کیف تجرأوا على تنفیذ مثل هذه الهجمات؟ ولو لم یتم دعمهم من الداخل لما حدثت هذه الأشیاء. إذا تم إلغاء المعاهدات الدولیة الشائنة مثل ترکمنشای وجولستان تشای ومعاهدة سعد آباد والنظام القانونی لبحر قزوین وبیع المناطق الحرة للأجانب ، فسیتم حل مشاکل الحدود. لأن معظم حدود إیران مهددة من قبل مجموعات صغیرة. على سبیل المثال ، هناک أکثر من 3000 کیلومتر من الحدود مع العراق وترکیا ، وتمکنت مجموعة PJAK من جعل کل هذه الحدود غیر آمنة ، ووضع الشهداء فی أیدی إیران ، وتسبب فی الکثیر من التکالیف المالیة واللوجستیة للحزب. حدود. هذه هی طبیعة حرب العصابات أو الجماعات غیر النظامیة. فی أفغانستان وباکستان أیضًا ، لیس للحکومات حرب أو صراع مع إیران ، لکن مجموعة صغیرة تسمى البلوش جعلت کل هذه الحدود غیر آمنة. هدف هذه المجموعات ، إلى جانب قادة الإصلاح ، هو جعل إیران أصغر. من خلال خلق انعدام الأمن ، یکلفون الحکومة ، الحل هو انفصال بلوشستان (الضغط والمساومة)

ابھی تک یہ پتہ نہیں چل سکا ہے کہ وہ یہ عہدہ چھوڑنے کے بعد کیا کریں گے

 

"اگر ہم متفق نہیں ہوئے تو ، ایران کیا نہیں کرسکتا؟" انہوں نے ایک انٹرویو میں آئی اے ای اے کے سربراہ کے ایران سے چلے جانے کے بعد کہا? اس کا کیا مطلب ہے؟ معاہدہ میں کیا تھا: کیا وہ اتنا خوش ہے؟ نہ صرف یہ معاہدہ ، بلکہ کوریا کے ساتھ معاہدہ بھی مشکل ہے! ایک سفیر اور ایک بینک چیف خاموشی سے $ 7 بلین پر راضی ہوگئے ، لیکن یہ نہیں بتایا کہ حقیقت کیا ہے? لہذا ، ایسا لگتا ہے: پارلیمنٹ کو تمام معاہدوں کو منسوخ کرنا چاہئے! اگر یہ کیا جاتا ہے تو ، تمام راز افشاء ہوجائیں گے? یقینا. ، وہ معاہدات جو پارلیمنٹ میں جا چکے ہیں ، اور یہ بات عام کردی گئی ہے کہ کوئی حرج نہیں ہے ، لیکن حکومت ، خصوصا اصلاحاتی حکومتوں نے جن معاہدوں پر عمل کیا ہے ، ان کو منسوخ کرنا ضروری ہے? یہاں تک کہ انقلاب سے پہلے کے معاہدوں ، معاہدوں اور معاہدوں کو بھی باطل سمجھا جاتا ہے! معلوم ہوا کہ کیا ہوا? سعد آباد معاہدے کا معاملہ سب سے اہم ہے ، کیوں کہ اس معاہدے میں ملک کے کچھ حص themے انہیں ہمسایہ ممالک سے تنازعہ چھوڑنے کے لئے دیئے گئے ہیں? اصلاحی حکومتوں کا بھی یہی حال ہے? حال ہی میں آر ایف ای / آر ایل پر انکشاف ہوا ہے کہ: خاتمی حکومت نے تینوں جزیروں کو واپس کرنے کے لئے میٹنگیں کیں اور کہا: "ان جزائر کو دے کر ہم: خلیج فارس کے جنوبی ہمسایہ ممالک کے ساتھ صلح کر سکتے ہیں?" آج کے دن بلوچستان میں گورنریٹ پر حملہ بھی ظاہر کرتا ہے کہ بلوچستان کی منتقلی کے لئے معاہدے طے پا چکے ہیں? چابہار بندرگاہ کو تحفظ فراہم کرنے کے بہانے کے تحت ، وعدے کیے گئے ہیں کہ وہ خود کو مقروض محسوس کریں گے? مسئلہ یہ ہے کہ: وہ برآمدات کے بہانے بازاروں سے لوگوں کی ضروریات کو نکالنے کے لئے ، ایندھن سے محرومیوں کے خاتمے کے بہانے کے تحت منظم کیے گئے تھے! قلت اور زیادہ قیمتوں کا سبب بننا? یقینا ، اس کی ظاہری شکل ووٹ ڈالنا تھا! اسی وجہ سے ، یہ ماڈل (کلبرز) کردستان میں نافذ کیا گیا تھا? یقینا، ، یہ بات افغانستان ، ترکمنستان اور آذربائیجان جیسی تمام سرحدوں پر بھی چلائی جاتی ہے: ایک باہمی جاسوس کوکون کی حیثیت سے ، اسے مستقل طور پر گزرنے کی اجازت ہے ، تاکہ وہ وزارت انٹلیجنس کے انٹیلی جنس شرافت کو چھوڑ سکیں? یہی وجہ ہے کہ اسرائیل اپنے ہتھیاروں اور بھاری گاڑیوں کو تہران لانے میں کامیاب رہا ہے? کولڈ واٹر سڑک کا انتخاب بھی افغانستان کی سرحدوں سے قربت کی وجہ سے ہے? سرحدی محافظوں کی انٹیلیجنس شرافت نے داعش اور طالبان کے حملوں کی نشاندہی کرنے اور ان کو غیرجانبدار بنانے میں مدد فراہم کی ، لیکن ان شرافت سے کوکون (انسانی اسمگلروں) کی واپسی اور وزارت خاموشی میں ان کا تبادلہ کشیدگی پیدا کرنے کا ایک اچھا احاطہ تھا سرحدوں پر ، اور عوامی حمایت حاصل کریں ?ان میں سے ایک ہے? اگر پارلیمنٹ تمام غیر شفاف معاہدوں کو منسوخ کردیتی ہے تو سرحدوں پر محافظوں پر حملوں کا راز بھی سامنے آجائے گا? کیونکہ یہ بات واضح ہوجاتی ہے کہ: انھوں نے ایسے حملے کرنے کی ہمت کیسے کی؟ اور اگر ان کو اندر سے تعاون نہ کیا جاتا تو یہ چیزیں نہیں ہوتی تھیں? اگر ترکمانچا اور گولستان چائے اور سعد آباد معاہدہ جیسے بدنام زمانہ بین الاقوامی معاہدے ، بحیرہ کیسپین کی قانونی حکومت اور غیر ملکیوں کو مفت زون کی فروخت منسوخ کردی گئی تو سرحدی مسائل حل ہوجائیں گے? کیونکہ ایران کی زیادہ تر سرحدوں کو چھوٹے گروہوں کے ذریعہ خطرہ ہے? مثال کے طور پر ، عراق اور ترکی کے ساتھ 3000 کلومیٹر سے زیادہ کی سرحد موجود ہے ، اور پی جے اے سی گروپ ان تمام سرحدوں کو غیر محفوظ بنانے میں کامیاب رہا ہے ، اور شہداء ایران کے ہاتھوں رکھ دیا ہے ، اور اس سے بہت سارے مالی اور لاجسٹک لاگت کا باعث بنا ہے? بارڈر یہ گوریلا یا فاسد گروہوں کی فطرت ہے? افغانستان اور پاکستان میں بھی ، ایران کے ساتھ حکومتوں کی کوئی جنگ یا تنازعہ نہیں ہے ، لیکن بلوچیوں کے نام سے ایک چھوٹے سے گروپ نے ان تمام سرحدوں کو غیر محفوظ بنا دیا ہے? ان گروپوں کا ہدف اصلاحی رہنماؤں کے ساتھ ساتھ ایران کو اور بھی چھوٹا بنانا ہے? عدم تحفظ پیدا کر کے ، انھوں نے حکومت کو قیمت کا سامنا کرنا پڑا ، جس کا حل بلوچستان کی علیحدگی (دباؤ اور سودے بازی) ہے